Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Digital kommunikasjon med det offentlige
Publisert: 24.05.2018 av

Stortinget har vedtatt at stat og kommune skal kommunisere digitalt med innbyggerne, men det er mange som ikke er komfortabel med denne ordningen.

Som innbygger kan du gi beskjed om at du heller ønsker å motta vedtak og andre brev pr. post, gjeldende fra juli 2018.
Dette kan for eksempel gjelde utskrift av pensjon.

Hvordan få utbetalingsmeldingen i posten?
De som ønsker å få utbetalingsmeldingen i posten må reservere seg på www.idporten.no eller ved å ringe 800 30 300.
Vær oppmerksom på at reservasjonen gjelder for all digital kommunikasjon med det offentlige. Om du reserverer deg vil alle viktige brev kun komme i posten.

Servicekontoret og Nærøy Frivilligsentral kan kontaktes for å bistå med en slik reservasjon, om ønskelig.
Ta kontakt pr. tlf. eller kom innom.

Servicekontoret: 743 82 600

Torunn Neerland
Daglig leder Nærøy Frivilligsentral
Tlf. 74 39 62 22
http://naroy.frivilligsentral.no/
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Vintervedlikehold kommunale veger i Nærøy (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)
Lund: grensejustering vedtatt (29.5.2018)
Grytbogen - mange muligheter (29.5.2018)
Velkommen til pasient og brukermøte (29.5.2018)
Hva er viktig for deg? (28.5.2018)
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)