Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Hvilket ansvar og forpliktelser har jeg som styremedlem i idrettslag? Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget?
Publisert: 23.03.2018 av

Invitasjon til kurs om ansvar og muligheter som styremedlem i et idrettslag! Den 16.april inviterer Trøndelag idrettskrets alle idrettslagene til en kurskveld i grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde i Nærøy kulturhus, Kommunestyresalen.
Andre lag og foreninger har også anledning til å melde seg på. Viser til videre informasjon hvor en melder seg på og prisen på deltakelsen.


Hvilket ansvar og hvilke forpliktelser har jeg som styremedlem i et idrettslag?

Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget?

Målgruppe: Leder, nestleder, kasserer, styremedlem, varamedlem og andre interesserte i idrettslag.

Innhold: Kurset gir deg en grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde, samt hva det vil si å være tillitsvalgt i et idrettslag.

Du blir kjent med de viktigste lovene og reglene som idrettslaget må forholde seg til, og du får tips om gode verktøy for styrearbeidet.

Idrettslagene inkludert særidretts-/undergruppene anbefales å ta dette kurset sammen etter årsmøtet, slik at nye og gamle tillitsvalgte i idrettslaget får et felles utgangspunkt.

Kurslærer: Einar Lund har arbeidet i idrettskretsen i snart 20 år.

Vi arrangerer våren 2018 tre kurs i Namdalen, der du og ditt idrettslag selv velger hvor/når det passer best å delta: - Mandag 16. april 1800-2100 i kommunestyresalen Nærøy Kulturhus - Mandag 23. april 1800-2100 i Grong Videregående Skole - Tirsdag 24. april 1800-2100 i Namdalshagen, Namsos

Påmelding primært via www.minidrett.no I www.minidrett.no søker du under «kurs» på, «styrearbeid». Meld deg på der. Husk å bekrefte/betale din påmelding, hvis ikke blir din påmelding ikke gyldig/registrert. Alternativt påmelding med navn, idrettslag og mobilnummer, til einar.lund@idrettsforbundet.no innen ei uke før respektive kursdato. Kursavgift kroner 200,- faktureres i etterkant.

Spørsmål om kurset stilles til Einar Lund, 41900030, einar.lund@idrettsforbundet
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Det er ingen bønn, du må registrere din brønn! (18.10.2018)
PRESSEMELDING, Idrettens Hederskveld 2018 (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak i Kommunedelplan for Kolvereid (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak - oppheving av reguleringsplaner innenfor kommunedelplan Kolvereid (18.10.2018)
Høring og offentlig ettersyn – endring av reguleringsplan for Langmyra boligfelt (18.10.2018)
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)