Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Utlysing av treningstider 2018/2019
Publisert: 08.05.2018 av

Det nærmer seg tida for å begynne å planlegge et nytt aktivt år.Treningstider skal fordeles etter ønsker og behov så langt det lar seg gjøre! Nærøy kommune leier ut Nærøyhallen - Gymsal Mangfoldshuset, gymsal og svømmebassenget ved Kolvereid Skole.

Vi velger å se gymsaler og Nærøyhallen under ett og vi ber om at leietakerne vurderer behovet grundig slik at Nærøy kommune kan få utnyttet utleiekapasiteten maksimalt og leietakerne får innfridd behovet for treningstider.
Vi kan på ettermiddag fra kl.16.00 -på hverdager og helger tilby Nærøyhallen, gymsal på Mangfoldshuset, gymsal og svømmebassenget ved Kolvereid Skole. Leie av svømmebassenget krever sertifiseringsbevis i livredning.
Servicekontoret i kommunen har oversikten over husleieprisene. Merk dere at prisene på alle utleieobjektene unntatt Nærøyhallen er regulert fra 01.03.18.
Hovedlagene i idrettslagene melder inn ønsker om leietid. Så tildeler Nærøy kommune etter høring i Idrettsrådet. Deretter får hovedlagene melding om tildeling, slik at de deretter kan fordele treningstidene på særgruppene sine. Private lag vil ha andreprioritet. Det forutsettes at man tar hensyn til de generelle retningslinjer som er fattet gjennom politisk vedtak. Ut fra politisk vedtak vedrørende tildelingskriteriene, blir følgende generelle retningslinjer lagt til grunn i fordelingen 2018/2019:
Typiske hallidretter, så som håndball og volleyball, må prioriteres foran andre idretter, for eksempel fotball og grupper som har aktiviteter med variert innhold (mosjons- /bedriftsidrett) i idrettshallen.
Aktiviteter for barn- og unge prioriteres, og må tas hensyn til ved fordeling av tidspunkt.
Idrettslag fra hele kommunen sidestilles
Nærøyhallen er regionanlegg for badminton, og aktiviteten må gis høy prioritet ved tildeling av ordinære treningstider.
Ved arrangement i regi av idrettskrets eller lignende (kamper), samt messearrangement, må faste idrettsaktiviteter vike.

Fyll ut skjema og skjemaet sendes postmottak@naroy.kommune.no. innen 08.06.2018.


Med hilsen Kari L. Hestad,
Enhetsleder Kultur og Fritid
Dokumentvedlegg:
Treningstider.pdf
Kontakt:
Kari Leirvik Hestad - tlf.: 74 38 2724 - Mob: 468 35 786 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Det er ingen bønn, du må registrere din brønn! (18.10.2018)
PRESSEMELDING, Idrettens Hederskveld 2018 (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak i Kommunedelplan for Kolvereid (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak - oppheving av reguleringsplaner innenfor kommunedelplan Kolvereid (18.10.2018)
Høring og offentlig ettersyn – endring av reguleringsplan for Langmyra boligfelt (18.10.2018)
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)