Formannskapet
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
GENERELT
MEDLEMMER
VARAMEDLEMMER
MØTER
Formannskap
Åpent møte i formannskapet.

Sakliste legges ut ca. 1 uke før møtet.
Tid:2. mai 2017 kl. 09:00
Sted:Kommunestyresalen, Nærøy rådhus
Vedlegg: Sakliste til møte i formannskapet 02.05.17
PS 49/17 Nye Kolvereid skole - forprosjekt, samlokalisering med Nærøy ungdomsskole, bibliotek og kulturskole
PS 57/17 KomRev Trøndelag IKS - oppløsing og etablering av nytt revisjonsselskap
Sak PS 55/17 Snøscooterløyper i Nærøy
Protokoll fra møte i formannskapet 02.05.17
KOMMENDE MØTER:
21.9.2018 kl. 08:15:
Formannskap
10.10.2018:
Formannskap
7.11.2018:
Formannskap
27.11.2018:
Formannskap
AVHOLDTE MØTER:
10.9.2018 kl. 10:00:
Formannskap
13.8.2018 kl. 18:00:
Formannskap
26.6.2018:
Formannskap - AVLYST
21.6.2018 kl. 08:15:
Formannskap
11.6.2018 kl. 10:00:
Formannskap
15.5.2018 kl. 09:00:
Formannskap
20.4.2018 kl. 08:30:
Formannskap
20.3.2018 kl. 11:00:
Formannskap
8.3.2018 kl. 14:00:
Formannskap
27.2.2018 kl. 10:30:
Formannskap
23.1.2018 kl. 14:30:
Formannskap
11.12.2017 kl. 09:00:
Formannskap
5.12.2017 kl. 10:40:
Formannskap
22.11.2017 kl. 09:00:
Formannskap
30.10.2017 kl. 09:45:
Formannskap
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: