Gebyrtjenester eiendom
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Feiegebyr:

Gebyrsatser inkl. mva for 2017:

Feieavgift pr. pipe kr 569,00
Med flere piper på samme tak, tillegg pr. pipe utover den første, kr 370,00
Fjerning av bekksot, og annet arbeid utover
lovpålagte oppgaver, faktureres pr. time
med en sats på kr 735,00.

Feiegebyret er et årlig gebyr, og er basert på 2 feiinger og 1 tilsyn i løpet av en 4 års periode


Avfallsgebyr:

Gebyrsatser inkl mva for 2017:

- Abonnement 140 l - kr 4 492,00
- Abonnement 240 l - kr 4 720,00
- Abonnement 360 l - kr 5 613,00
- Hytterenovasjon - kr 1 046,00

Rabattordningene blir samme som MNA sine satser.

Fradrag:
- Heimekompostering, kr 250,00
- Hytter med avstand mer enn 2,5 km fra godkjent veg, kr 219,00
Tillegg for henting av avfall med avstand over 20 m fra godkjent veg benyttes MNA sine satser (inkl. mva.):
20-30 m - Kr 375,00
30-50 m - Kr 500,00
50-60 m - Kr 750,00
60-70 m - Kr 1 125,00

Mer info om renovasjonsordningenVann- og avløpsgebyr:
Forskrift vann og avløp 2015


Gebyrregulativ for 2017


Slamtømmingsgebyr:

Gebyrsatser for 2017:

- 0-2 m3 tank: kr 1 865,00 pr. tømming, dvs. kr 1 865,00 i årlig gebyr.
- 2-4 m3 tank: kr 2 483,00 pr. tømming, dvs. kr 1 241,50 i årlig gebyr.
- Tanker større enn 4,0 m3:
1. Tillegg for hver m3 over 4,0 m3: kr 580,00 pr. m3 pr. tømming.
2. Andre typer tanker: kr 580,00 pr. m3 pr. tømming.

Alle priser er inklusiv merverdiavgift.

NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt