Planlegging
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Nærøy kommune har ansvar for planlegging av bruk og vern av kommunens areal gjennom overordnede planer og reguleringsplaner. Planlegging skal legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gagn for den enkelte og samfunnet.
Kommunen utarbeider og forvalter arealplaner iht. plan- og bygningsloven, og saksbehandler private planforslag. I tillegg utarbeides temaplaner, analyser og veiledningsmateriell.
Vedtatte reguleringsplaner er juridisk bindende, og dermed avgjørende for hvordan arealene i kommunen kan disponeres. I planprosessene blir det lagt vekt på en åpen holdning, innsyn og medvirkning fra kommunens innbyggere. For kunngjøring av planer se fanen kunngjøringer.
Ta kontakt for utarbeiding av forslag til reguleringsplan.
KONTAKTPERSON:
Melgård, Ragnhild WendelboPlanlegger
E-post: Tlf.: 74382731 / 94425924
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:50 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt