PPT for Ytre Namdal
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Ytre Namdal (PPT):
PPT skal bidra til at barn, unge og voksne med særlige behov får den hjelpen de har krav på. PPT sitt arbeid er forankret i opplæringsloven § 5-6 hvor det står at hver kommune skal ha en PP-tjeneste. PPT for Ytre Namdal er en interkommunal og fylkeskommunal tjeneste for kommunene Nærøy, Vikna og Leka, samt Nord-Trøndelag fylkeskommune. Vi har kontor på Kolvereid, Moenbygget.

PPT er en hjelpeinstans for barn og unge, foreldre, barnehageansatte og lærere/andre ansatte i skolen. PPT skal være til hjelp i tilretteleggingen av et godt læringsmiljø for barn med særlige vansker og behov. Barnehagen /skolen og PPT kartlegger vansker og vurderer muligheter. PPT har et selvstendig ansvar for å vurdere barnets/elevens behov for spesialpedagogisk hjelp i førskolealder og spesialundervisning i skolen. Dette dokumenteres i en sakkyndig vurdering.

PPT kan gi råd og veiledning om:
- Barns utvikling
- Barns sosiale og emosjonelle vansker
- Språkvansker hos barn
- Lærevansker hos barn - f.eks. fagvansker som lesing, regning
- Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
- Atferdsvansker
- Barns arbeidsmiljø - fysisk og psykososialt miljø i barnehage og skole

Link til rutiner for spesialundervisning i barnehage og skole:
Rutinebeskrivelser spesialundervisning

Adresse / kontaktinformasjon:
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste for Ytre Namdal
Postboks 28
7971 KOLVEREID
E-post: ppt@naroy.kommune.no
Tlf. 74 39 60 30

Leder for PPT:
Heidi Finnestrand Volden
Tlf. 909 69 408
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt