Kolvereid barnehage
siv.oren@naroy.kommune.no - Tlf.: 74382770
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO

Vi er Nærøy kommunes største kommunale barnehage og holder til på
Langmyra, her på Kolvereid.
Vi satser på et miljø som er preget av leik, glede, læring, kreativitet og trivsel
for både barn og voksne. Vi er en ni avdelings barnehage.

  • Vi tilbyr åpningstid fra 0645 til 1645, og kan tilby fleksible plasser.
  • Vi har turdager for alle avdelinger og disse dagene blir brukt aktivt på våre naturleikeplasser.
  • Vi har flere områder som vi kan benytte, vi har "Grillhuset", "Skistua" , "Småbarns
  • gapahuken" og "Hansmon". Vi bruker også fjæra aktivt i tillegg til våre naturleikeplasser. Vi er en "matpakkefri" barnehage.
  • Vi tilbyr sunne og varierte måltider to ganger pr. dag, samt melk og frukt. Vi serverer også et varmmåltid en gang i mnd.
    Varmmåltidet vil bestå av fiskeprodukter.
  • Både assistenter, barne og ungdomsarbeidere og førskolelærere har god faglig kompetanse som gir et kvalitets tilbud i barnehagen.
  • Vi tilbyr åpen barnehage tirsdag og torsdag, fra klokka 0730 til 1115, der foreldrene kan ta med barnet til barnehagen, og bli kjent med barnehagehverdagen og delta i aktiviteter som foregår der.
KONTAKTPERSON:
Øren, SivStyrer
E-post: Tlf.: 74 38 27 70 / 47 61 82 56
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:56 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt