Skogbruk
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Skogbruk
Produktivt skogareal fordelt på eiergrupper:
Privat 195.000 dekar
Firma 40.000 dekar
Staten 30.000 dekar
Totalt 265.000 dekar

I følge områdetakst fra 2002 er det for den private skogen beregnet en årlig tilvekst på 40.000 kbm og et årlig hogstkvantum (ballansekvantum) på 19.000 kbm. De siste ti årene er det i gjenomsnitt avvirket 6000 kbm/år. Sliter med lav aktivitet innen skogkultur. Til tross for tilskudd utblir ativiteten på ungskogpleie.

Kommunene blir årlig tildelt midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. I samarbeid med skogbruksnæringen fastsettes bruken av "skogmidlene" dvs. hvilke tiltak skal gis tilskudd og fastsetting av tilskuddssats.

Viltforvaltning
Eget politisk utvalg - Viltutvalget, leder Rune Arstein.
Tellende areal i forbindelse med elgforvaltning er ca. 670.000 dekar. De siste 10 årene er det felt mellom 210 og 290 elger årlig. Stor rådyrbestand, spesielt i ytre deler av kommune. Felles rundt 250 dyr hvert år.

Grytbogen
Kommunal skog-/utmarkseiendom på totalt 42.000 dekar. Utleie av husvære i selve Grytbogen, utleie av elgjakt. Salg av jaktkort og utleie av hytte/skogstue Erikfjellvatnet gjennom Foldereid utmarkslag. Utreder muligheter for å utnytte vassdraget til kraftproduksjon.
KONTAKTPERSON:
Solstad, EgilSkogbrukssjef
E-post: Tlf.: 74 38 26 85 / 95906702
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:54 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt