Nærøy ungdomsråd
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
NÆRØY UNGDOMSRÅD (NUR)

HVORFOR FINNES NUR ?
- For å sikre at barn og unge i Nærøy kommune har innflytelse og medbestemmelse
- For å aktivt fremme nærøyungdommens interesser overfor kommunale myndigheter.
- For å fordele midler til tiltak av interesse for ungdom
- For å styrke elevrådene og arbeidet i disse
- For å styrke det samfunnsmessige engasjementet blant barn og unge


HVA GJØR NUR:
- NUR skal i nært samarbeid med Barnerepresentanten være høringsorgan i alle saker som angår barn og unge.
- NUR skal behandle en hver sak som fremmes for rådet fra enkeltpersoner, grupper eller administrasjon.

EKSEMPLER PÅ SAKER NUR HAR JOBBET MED:
- Reguleringsendringer (Hundhammerfjellet, Kolvereid sentrum)
- valg av representanter til ulike styringsgrupper
- planlegging av UKM lokalt og fylkesmønstring
- bystatus for Nærøy kommune
- opparbeidelse av parkeringsplass for NUS
- kommunalt trafikksikkerhetsarbeid
- tildeling av NUR-midler

KONTAKTPERSON:
Hestad, Kari LeirvikEnhetsleder for Kultur og Fritid
E-post: Tlf.: 74 38 2724 / 468 35 786
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:47 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Link til kulturkalenderen