Kultur og fritid
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 743 82600
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Enheten ligger under Oppvekst-og kulturavdelingen og omfatter følgende
tjenester og funksjoner:
Folkebibliotek
Musikk- og kulturskole
Kultur- og fritid inkludert kino og kulturhusdrift

KONTAKTPERSON:
Hestad, Kari LeirvikEnhetsleder for Kultur og Fritid
E-post: Tlf.: 74 38 2724 / 468 35 786
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:47 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Link til kulturkalenderen