Nærøyhallen
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Fylkesidrettsanlegg
Hallen har status som fylkesidrettsanlegg for badminton. De ekstra metrene i forhold til standardmålene gjør at hallen i alt rommer ni separate badmintonbaner. Ellers er det oppmerket én håndballbane, fire volleyballbaner, to basketballbaner og én tennisbane. I tillegg er det én volleyballbane med internasjonale mål sentralt på spilleflaten.

Hallen er forøvrig utstyrt med apparatur og div. utstyr som tilfredsstiller basisbehovene for de fleste hallidrettene. For innendørs friidrettstrening er hallen blant annet utstyrt med kastseil og 48 m sprintmatte.

Mange muligheter
Sammen med miljøet rundt, vil hallen være godt egnet for treningssamlinger, cuper og turneringer. Ved større turneringer vil det være naturlig å samarbeide med Rørvikhallen.

Hallen er også godt utstyrt til messeformål og andre næringslivsrettede aktiviteter med Sento utstillingsvegger,strømforsynings- og belysningsutstyr mv. For å beskytte sportsgulvet er det investert i egen gulvbeskyttelse som enkelt kan legges oppå det vanlige gulvet. Ved slike anledninger har hallen en publikumskapasitet på 1125 personer. Ved ytterlige behov for lokaler, anbefales det å samarbeide med Kulturhuset i Nærøy.

Tekniske data for Nærøyhallen
Gulv: Flateelastisk, Junkers sportsgulv (bøkeparkett)
Brutto mål/spilleflate: 8 x 24m
Garderober: 4 stk. (2x2 sett) 1 stk instruktør-/dommergarderobe
Tribunekapasitet: 500
Antall delenheter hallen kan deles i: 3
Maksimal lysstyrke: 750 lux


KONTAKTPERSON:
Bull, Jan-IngeVaktmester
E-post: Tlf.: 74 38 2740 / 91 65 07 91
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:44 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Link til kulturkalenderen