Fysioterapi
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 21 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Hvem er vi?
Nærøy kommune har per i dag 4 stillinger for fysioterapeut. Vi holder til på Sentrum Campus på Kolvereid. Kommunefysioterapeut er i tilegg tilknyttet prosjektet hverdagsmestring og har kontorsted sammen med helse- og sosialadministrasjon.

Kontakt:
- Kommunefysioterapeut Jane Vammen Nordstrand, tlf 907 30 789, jvn@naroy.kommune.no.
- Fysioterapeut m/avtale Tom Roger Moen, tlf 950 37 870, tom@sentrumcampus.no
- Fysioterapeut m/avtale Ann Katrin Nilsen, tlf 909 28 507, annkatrin@ sentrumcampus.no
- Fysioterapeut m/avtale Per Marius Moen, tlf 458 81 569, per@sentrumcampus.no

Adresse:
Sentrum Campus
Sentrumsgata 8
7970 Kolvereid
Tlf 74 38 21 00
www.sentrumcampus.no

Hva tilbyr vi?
Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens utfordring og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.

Hvem kan komme til oss?
Mennesker i alle aldere som, på grunn av funksjonshemming, skade, sykdom, smerter eller andre problemstillinger, har vanskeligheter med å klare dagliglivets aktiviteter.

Det er ikke lenger lovpålagt med henvisning fra lege for å få vurdering/oppfølging av fysioterapeut. Folketrygden gir støtte til fysioterapi ved oppfølging hos kommunefysioterapeut og fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen. Behandling er gratis for barn under 16 år. Voksne og barn over 16 år må betale egenandeler, disse faller inn under Egenandelstak 2. Når du har oppnådd egenandelstaket får du tilsendt frikort fra Helfo. (Se helsenorge.no for oppdatert informasjon angående egenandeler).

NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Internkurs