Helsestasjon
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 26 20
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Helsestasjonen på Kolvereid
ligger på Nærøy helsesenter og er åpen hver dag fra kl. 8-15.30.
Helsestasjonsvirksomheten er delt opp i

  • Jordmor /Svangerskapsomsorgen
  • Helsestasjonstjenesten
  • Skolehelsetjenesten
  • Helsestasjon for ungdom

Svangerskapsomsorgen
Kontorsted: Kolvereid helsestasjon
Kontortid : Mandag,onsdag 08.00 -15.00

Jordmors arbeidsområder:
-Individuell svangerskapsomsorg.
-Fødsels og foreldreforberedende kurs.
-"12 te",de gravide treffes før fødselen
-Beredskapsvakt med transport av fødende til sykehus.
-Hjemmebesøk (før) etter fødselen.
-Barseltreff.
-Helsestasjon for ungdom.
-Undervisning på ungdomsskolen.
-Individuell prevensjonsveiledning.
-Tverrfaglig samarbeid med helsesøster,lege barnevern,sosialkontor,psykiatrisk konsulent og lignende.
Jordmors rolle i svangerskapsomsorgen er veiledning i den endringsprosessen et svangerskap er, samt helsekontroll, slik at kvinnen (og mannen) blir i stand til å ta vare seg selv og barnet på best mulig måte.

Helsestasjonstjenesten
Helsestasjonstjenesten skal fremme god helse blant barn fra 0-20 år.
Helsestasjonen er et tilbud til foreldre i oppfølging av barns utvikling og trivsel. Barna blir fulgt opp med regelmessige konsultasjoner og undersøkelser der det blir lagt vekt på barnets psykiske, fysiske og sosiale utvikling .
Helsestasjonen gir tilbud om vaksiner i henhold til nasjonale retningslinjer.

Nytt prosjekt innenfor området rus/psykiatri:
Vi har fått prosjektmidler til ett prosjekt knyttet opp mot helsestasjonene i Ytre Namdal (Kolvereid og Rørvik helsestasjon). Prosjektet er ett forebyggende lavterskeltilbud innenfor området rus/psykiatri.
Prosjektet er tenkt å gi ett tilbud til familier, barn/unge og par.
Familieveileder Eva Bjørnstad er ansatt i prosjektet.

Ansatte på Kolvereid helsestasjon:


Jordmor Heidi Klingen
Helsesøster Eva Myhre Måøy
Helsesøster Gunnhild Gutvik
Helsesøster Liv Pettersen
Helsesøster Anne-Karin Livik
Familieveileder Isabel Binderø
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Internkurs