Ergoterapi
Velkommen til Nærøy kommune!
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Kontaktinfo:
  • Besøksadresse: Sjøsiden omsorgsboliger ved NBBS, Bjørkåsvegen 17.
  • Postadresse: Nærøy kommune, 7970 Kolvereid
  • Telefonnummer: 414 77 590/ 743 82 830


Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag fra kl: 08.00-15.30

Ergoterapeut: Lena Kristoffersen

Henvisning:
Henvendelser til ergoterapeut skal gå gjennom brukerkontoret.
Tlf: 74 38 26 40 / 74 38 26 41. Tjenesten er gratis.

Beskrivelse:

Ergoterapi skal hjelpe mennesker til å fungere optimalt i hverdagen når de har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse.

Ergoterapi innebærer blant annet:

- trening av daglige gjøremål eller andre funksjoner og ferdigheter
- tilpassing av aktiviteter
- kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler
- tilrettelegging for aktiv fungering i hjem.
- veiledning, informasjon og undervisning
- tilrettelegging og endring av bolig og/ eller boligplanlegging

Ergoterapitjenesten disponerer kontor, samtale-/ treningsrom, samt tilgang på treningskjøkken.

Målgruppe:
Personer som har vansker med å utføre daglige aktiviteter eller som står i fare for å få vansker i forbindelse med alder, funksjonshemming, sykdom eller skade.

- Barneergoterapi 0-18 år
- Rehabilitering voksne
- Habilitering voksne
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Internkurs