Miljøtjenesten
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 27 45
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Enhetsleder for Miljøtjenesten har kontor ved helsesenteret på Kolvereid.
Enhetsleder har overordnet faglig ansvar for alle tiltak samt personalansvar.
Totalt ca. 50 ansatte.

Tjenesten omfatter bl.a.:

 • Bofellesskap Bjørkåsvegen
  Heldøgns bemannet, 4 leiligheter + fellesareal
  Tlf 74 38 27 44
  Fagleder/daglig ansvarlig: Tove Paulsen

 • Bofellesskap Tverrvegen
  Heldøgns bemannet, 8 leiligheter + fellesareal
  Tlf 74 38 27 46
  Fagleder/daglig ansvarlig: Sissel Martinussen

  Enheten har også ansvar for:
 • Oppfølging v/praktisk bistand, råd og veiledning til voksne psykisk utviklingshemmede i egne leiligheter utenom bofellesskap.
 • Råd og veiledning til familier med psykisk utviklingshemmede barn
 • Avlastningstilbud
 • Støttekontakter

Enhetsleder har følgende tilleggsoppgaver:
Leder for Posom-gruppe (kriseteam)
Koordinator for lærlinger, helsefagarbeider-faget
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Internkurs