Kreftsykepleier
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 91376030
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Kreftsykepleier Ann-Marit Pedersen er tilgjengelig for pasienter og pårørende som trenger råd eller noen å snakke med.

Visdomsord: "Av og til kurere - ofte lindre - alltid trøste"

Kreftkoordinator
Et tilbud til deg som har en kreftdiagnose og til dine pårørende i Nærøy kommune
Å få diagnosen kreft oppleves som vanskelig og kaotisk for de fleste kreftrammede og deres pårørende. Med støtte fra Kreftforeningen, har Nærøy kommune ansatt kreftsykepleier. Hensikten er å bedre kreftomsorgen i kommunene. Tjenesten er et lavterskeltilbud og man kan ta direkte kontakt uten henvisning fra lege.

Hva er en kreftsykepleier?
  • Er til for å koordinere hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte.
  • Skal være lett tilgjengelig for pasient og pårørende.
  • Skal arbeide for gode rutiner og systemer for kreftomsorgen i kommunen: i tidlig fase, ved rehabilitering og i omsorg ved livets slutt
  • Gi råd og veiledning til hjelp mot plagsomme symptomer.
  • Være en samtalepartner i aIle faser av sykdommen.
  • Bidra med hjelp til å skaffe nødvendige hjelpemidler.
  • Ha oversikt over, å hjelpe deg å finne fram i tilbud, rettigheter og muligheter.
  • Gi råd og veiledning til relevante instanser og samarbeidspartnere i kommunen.
  • Ha oversikt og samarbeid med pasientforeninger, frivillige og likepersoner, og andre ikke kommunale tilbud.

Kreftsykepleieren er også tilgjengelig for pårørende som trenger råd eller noen å snakke med.

Ann-Marit Pedersen

Det kreves ikke henvisning. Derfor kan kreftrammede, pårørende eller helsepersonell ta direkte kontakt med kreftsykepleier, på telefon 91 37 60 30.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Legekontoret
Nærøy kommune har mange flotte tomter i attraktive boligfelt
Internkurs