Oppvekst- og kulturutvalg
Velkommen til Nærøy kommune!
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
MEDLEMMER
VARAMEDLEMMER
MØTER
Folkevalgte
Oppvekst- og kulturutvalg
Varamedlemmer:
Berg, Siw-Hanne
ArbeiderpartietTlf.: / 977 73 815
E-post:
Jarholm, Jon
ArbeiderpartietTlf.:
E-post:
Lysø, Ingunn L.
ArbeiderpartietTlf.: / 957 95 489
E-post:
Mørch, Lars Fredrik
ArbeiderpartietTlf.: / 992 25 633
E-post:
Aspli, Adrian
SenterpartietTlf.: / 995 82 150
E-post:
Aune, Gerd-Torild
SenterpartietTlf.: / 456 37 645
E-post:
Finvik, Kari Toremo
SenterpartietTlf.: / 901 52 213
E-post:
Marø, Andreas
SenterpartietTlf.: / 975 66 537
E-post:
Volden, Gunnar Eirik
SenterpartietTlf.: / 908 23 619
E-post:
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:55 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: