Helse- og sosialutvalg
Velkommen til Nærøy kommune!
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
MEDLEMMER
VARAMEDLEMMER
MØTER
Folkevalgte
Helse- og sosialutvalg
Varamedlemmer:
Løeng, Pål Inge
ArbeiderpartietTlf.: 74 39 45 20 / 995 14 607
E-post:
Sørhaug, Jan Erik
ArbeiderpartietTlf.: 74 39 45 93 / 909 35 629
E-post:
Wannebo, Inger
ArbeiderpartietTlf.: / 478 27 170
E-post:
Holm, Per-Ole
HøyreTlf.: / 483 10 545
E-post:
Trones, Hanne
HøyreTlf.:
E-post:
Sæther, Sigrun Hatlelid
Kristelig folkepartiTlf.:
E-post:
Aspli, Adrian
SenterpartietTlf.: / 995 82 150
E-post:
Horn, Kolbjørn
SenterpartietTlf.: 74397520 / 482 49 260
E-post:
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:56 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: