Administrasjonsutvalget
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
MEDLEMMER
VARAMEDLEMMER
MØTER
Folkevalgte
Administrasjonsutvalg
Leder:
Aspli, Steinar
SenterpartietTlf.: / 957 70 548
E-post:
Nestleder:
Arstein, Rune
HøyreTlf.: / 92449373
E-post:
Medlemmer:
Finnehaug, Mildrid
ArbeiderpartietTlf.: / 951 50 878
E-post:
Lysø, Ingunn L.
ArbeiderpartietTlf.: / 957 95 489
E-post:
Mørch, Lars Fredrik
ArbeiderpartietTlf.: / 992 25 633
E-post:
Finseth, Wenche Elisabeth
SenterpartietTlf.: 99519500
E-post:
Laugen, Anne Stensrud
SenterpartietTlf.: / 41 41 19 22
E-post:
Setran, Frode
Sosialistisk venstrepartiTlf.: 74 39 86 16 / 991 65 871
E-post:
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:53 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: