Fiberbredbånd i Nærøy kommune
Velkommen til Nærøy kommune!
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
Oppdatert pr. 27.01.2015

Status:

Legging av fiberstamnett mellom Rørvik og Kolvereid ble gjennomført i begynnelsen av 2013. Kommunen sitt nettverk og Nærøysundet skole er påkoblet. I Kolvereid sentrum er alle husstander som har meldt interesse hos NTE blitt tilkoblet fiber. Også kommunale boliger og institusjonsbygg i sentrumsområdet er tilkoblet fiber. Et kostnadsmessig spleiselag mellom NTE (utbygger og eier av fiber), Fylkeskommunen og Nærøy kommune har gjort dette mulig.

Oversikt over området på Kolvereid som er utbygd:
Kartoversikt Kolvereid

Trasévalg for ny stamfiber:
Traséen går langs FV770 fra Rørvik, og svinger av langs FV769 forbi Fikkan, Varøya, Strand og til Skagakorsen. Deretter videre langs FV530 på sørsiden av Mulstadvatnet og inn på FV770 til Kolvereid. Det er også en avstikker til Ottersøya.

Hva må til for å få koblet seg til fibernettet:
Alle områder i Nærøy kommune unntatt Kolvereid sentrum har blitt definert av NTE som ikke kommersiell utbyggbart. Dvs. at utbygging må gjennomføres i "bygdefiberprosjekt", som vil være et spleiselag mellom utbygger, grendelaget og kommune/fylkeskommune. Dette skyldes at det er for liten tetthet og/eller antall husstander innenfor et definert område.

Enkelthusstander vil aldri kunne koble seg på fiber alene. Det må defineres opp et område med et 10-talls husstander som går sammen om signalisere at de ønsker tilkobling. Dette kan da startes opp som et bygdefiberprosjekt (se avsnitt under). For å få koblet seg opp på fiber, må det graves og legges fiber fra husstand til nærmeste kumlokk langs traseen. Deretter må fiberen legges i samme trekkrør til nærmeste fordelingsstasjon med nettverksutstyr. Hvis det ikke er mere kapasitet på nettverksutstyret, må dette utvides. Hvis husstanden er over 10 km. fra nærmeste "tilkoblingstasjon", må det settes opp en ny stasjon. Det blir derfor uforholdsmessig dyrt å koble opp enkelthusstander. Derfor må en slik kostnad fordeles over flere husstander/abonnenter.

Bygdefiberprosjekt:
Bygdefiberprosjekt starter med at personer i grendeområde kartlegger interessen for fiber, og setter opp en navneliste knyttet til hver husstand på de som er interessert. Gårds- og bruksnr. bør også tas med i denne oversikten. Det bør være minimum et 10-talls husstander i et slik liste. Denne listen kan sendes til kommunens koordinator for fiber (se kontaktinfo nederst), som igjen videresender dette til NTE. Det kan godt hende at det blir gjort en sammenslåing av lister i ettertid hvis det viser seg at de ligger i geografisk nærhet til hverandre.

NTE må gjøre en del kostnadskalkuleringer for å avgjøre hvilke som er mest sannsynlig å få gjennomført. Dette vil også være grunnlaget for å kunne søke støtte til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post & Teletilsynet). Det er helt essensielt at de bidrar med midler, da det er betydelige kostnader knyttet til en slik utbygging. Dessverre må hele landet "slåss" om en felles pott på ca. 100 mill. for 2015, og dette er bare en brøkdel av behovet.

Det har vært stor interesse for bygdefiberprosektet, og det har kommet inn flere interesselister:
1. Fikkan, Våg, Børndalen, Varøya
2. Hundhammer-Ramstad, Hamlandsvika-Øksninga, Val
3. Skagakorsen - Hofles
4. Abelvær
Område 1 og 2 har sendt inn søknad for støtte både i 2013 og 2014, men har avslag på dette.

Generell informasjon om bygdefiber

Pressemelding fra NTE ang. bygdefiber

Håndbok bygdefiber (Må ha installert Adobe Reader for å kunne lese denne)

Hvorfor er det attraktivt med fiber til privatbolig:
- En får ett av markedets raskeste internett-tilknytning, som vil være perfekt for eks. hjemmekontorløsning
- Får levert internett, TV og telefon fra samme selskap (samme tilkobling til alle tjenester)
- TV-tjeneste med mange integrerte funksjoner
- Kan være mere attraktivt knyttet til salg av bolig

Mere info på NTE sine hjemmesider

Kommunens kontaktperson:
Tor Christiansen
Tlf. 74 38 27 13
E-mail: tor.christiansen@naroy.kommune.no
Oppdatert: 01/27/2015 03:59:07 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)