Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
PLANVERK
REGELVERK
PLANDOKUMENTER:
Budsjett 2018 - tekstdel


Se vedlegg:
Budsjett 2018 - endelig vedtak.doc (Filstørrelse: 1585 KB)
Elevenes skolemiljø


Se vedlegg:
Elevenes skolemiljø § 9a-3.docx (Filstørrelse: 454 KB)
Inkluderings- og integreringsplan 2017 - 2020


Se vedlegg:
Inkluderings- og integreringsplan for Nærøy kommune 2017-2020.pdf (Filstørrelse: 858 KB)
Katastrofeplan for helsetjenesten


Se vedlegg:
Katastrofeplan for helsetjenesten.pdf (Filstørrelse: 3225 KB)
Klima og energiplan 2011-2020


Se vedlegg:
Klima- og energiplan 2011-2020.pdf (Filstørrelse: 615 KB)
Kommunal planstrategi 2016 - 2019


Se vedlegg:
Planstrategi - endelig vedtak.pdf (Filstørrelse: 795 KB)
Kommuneplan arealdel - planbestemmelser


Se vedlegg:
Planbestemmelser kommuneplanens arealdel Nærøy 2016-2024.pdf (Filstørrelse: 631 KB)
Kommuneplan arealdel 2016 - 2024


Se vedlegg:
Kommuneplanens arealdel endelig vedtatt 03.05.18.pdf (Filstørrelse: 19912 KB)
Kommuneplanens samfunnsdel


Se vedlegg:
Kommuneplanens sammfunsdel.pdf (Filstørrelse: 1946 KB)
Landbruksplan


Se vedlegg:
Landbruksplan 2012-2016.pdf (Filstørrelse: 922 KB)
Omsorgsplan 2010-2016


Se vedlegg:
Omsorgsplan 2010-2016.pdf (Filstørrelse: 450 KB)
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nærøy kommune


Se vedlegg:
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nærøy kommune.pdf (Filstørrelse: 2032 KB)
Pan for lokale kulturbygg, idrettsanlegg og friluftslivsområder


Se vedlegg:
Kommunedelplan kultur-idrett-friluft.pdf (Filstørrelse: 20040 KB)
Plan for foreldresamarbeid i Nærøy i barnehage og grunnskole


Se vedlegg:
Plan for foreldresamarbeid i Nærøy i barnehage og grunnskole - brosjyreutkast.docx (Filstørrelse: 17 KB)
Plan for kommunal krisehåndtering


Se vedlegg:
Beredskapsplan 2017 -v1.6.2.pdf (Filstørrelse: 856 KB)
Plan for psykisk helsearbeid


Se vedlegg:
Plan for psykisk helsearbeid.pdf (Filstørrelse: 282 KB)
Plan for skolehelsetjenesten


Se vedlegg:
Plan for skolehelsetjenesten.pdf (Filstørrelse: 4112 KB)
Retningslinjer og egenvurdering helsefremmende barnehager i BYN


Se vedlegg:
Retningslinjer og egenvurdering helsefremmende barnehager i BYN.doc (Filstørrelse: 877 KB)
Smittevernplan


Se vedlegg:
Smittevernplan.pdf (Filstørrelse: 20707 KB)
Språkstrategi for Nærøy Kommune


Se vedlegg:
Språkstrategi for Nærøy kommune 12.12.16.docx (Filstørrelse: 942 KB)
Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025


Se vedlegg:
Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015 - 2025.pdf (Filstørrelse: 1198 KB)
Økonomiplan 2018 - 2021


Se vedlegg:
Økonomiplan 2018-2021 - endelig vedtak.doc (Filstørrelse: 1551 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: