Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
PLANVERK
REGELVERK
PLANDOKUMENTER:
Budsjett 2017


Se vedlegg:
Budsjett 2017 - tekstdel endelig versjon.pdf (Filstørrelse: 1222 KB)
Budsjett 2017 - talldel


Se vedlegg:
Budsjett 2017 talldel endelig versj.pdf (Filstørrelse: 1104 KB)
Gjennomføring av Nærøy kommunes mål for grunnskoleopplæring


Se vedlegg:
Plan for gjennomføring av NK mål for grunnskoleopplæring.pdf (Filstørrelse: 72 KB)
Katastrofeplan for helsetjenesten


Se vedlegg:
Katastrofeplan for helsetjenesten.pdf (Filstørrelse: 3225 KB)
Klima og energiplan 2011-2020


Se vedlegg:
Klima- og energiplan 2011-2020.pdf (Filstørrelse: 615 KB)
Kommuneplanens samfunnsdel


Se vedlegg:
Kommuneplanens sammfunsdel.pdf (Filstørrelse: 1946 KB)
Omsorgsplan 2010-2016


Se vedlegg:
Omsorgsplan 2010-2016.pdf (Filstørrelse: 450 KB)
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nærøy kommune


Se vedlegg:
Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Nærøy kommune.pdf (Filstørrelse: 2032 KB)
Pan for lokale kulturbygg, idrettsanlegg og friluftslivsområder


Se vedlegg:
Kommunedelplan kultur-idrett-friluft.pdf (Filstørrelse: 20040 KB)
Plan for kommunal krisehåndtering


Se vedlegg:
Plan for kommunal krisehåndtering.pdf (Filstørrelse: 343 KB)
Plan for psykisk helsearbeid


Se vedlegg:
Plan for psykisk helsearbeid.pdf (Filstørrelse: 282 KB)
Plan for skolehelsetjenesten


Se vedlegg:
Plan for skolehelsetjenesten.pdf (Filstørrelse: 4112 KB)
Smittevernplan


Se vedlegg:
Smittevernplan.pdf (Filstørrelse: 20707 KB)
Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025


Se vedlegg:
Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015 - 2025.pdf (Filstørrelse: 1198 KB)
Økonomiplan 2017 - 2020


Se vedlegg:
Økonomiplan 2017-2020 endelig versjon.pdf (Filstørrelse: 853 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: