Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
ALLE SKJEMA
Oppslaget inneholder skjemaer for henvendelser/søknader til kommunen og generell publikumsinformasjon i dokumentform. Alle skjemaer og dokumenter kan enten lastes ned for lokal utskrift eller fylles ut elektronisk.
ALLE INNLAGTE SKJEMA/DOKUMENTER:
Arealoverføring
Barnehager - Retningslinjer for samordnet opptak
Barnehagesatser 01.01.2018
Barnehagesøknad 2018/2019
Barneverntjenesten - melding til (pdf)
Barneverntjenesten - melding til (rtf)
Bestemmelser kommunedelplan Kolvereid
Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2012
Betalingssatser musikk- og kulturskolen
Betalingssatser SFO
Brann og redningsvesen - Fyrverkerireglene
Brann og redningsvesen - Unngå dødsbranner
Brann og redningsvesen - Utrykningslogg
Brann og redningsvesen - Utrykningsrapport
Brann og redningsvesen - Vedfyring og peiskos
Brukermøte nye Kolvereid skole
Byggteknikk - Tilknytning til kommunalt vann og avløp - søknadskjema
Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom
Elevpermisjon - Søknadsskjema (pdf-format)
Elevpermisjon - søknadsskjema (rtf-format)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024
Flyktningguide
Fri tannbehandling - søknadsskjema
Funksjonsbeskrivelse nye Kolvereid skole
Gebyrregulativ for arbeider etter Matrikkelloven for 2017
Gebyrregulativ for vann og avløp 2016
Gebyrregulativ for vann og avløp 2018
Gebyrtjenester renovasjon - Renovasjonsforskriften
Generell henvendelse til kommunen
Henvisningsskjema til PPT
Jordbruk- Søknad om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel
Jordbruk - Avtale om leie av jord 1
Jordbruk - Avtale om leie av jord 2
Jordbruk - Søknad om godkjenning plan nydyrking
Klage på forvaltningsvedtak
Kommunal bolig/leilighet - søknadsskjema
Kommunalteknikk - Avkjørsel / dispensasjon fra kommunal veg - søknadskjema
Kommunalteknikk - Avkjørsel / dispensasjon riks- og fylkesveg - søknadskjema
Kulturhuset i Nærøy - Plantegning over storsal (Folla)
Kulturhuset i Nærøy - reglement ved leie
Kulturhuset i Nærøy - Teknisk informasjon om scenen
Melding for å fortsette eller slutte med musikk- og kulturskolen 2018/2019
Melding om oppløsning av samdrift
Miljøvurdering av drenering
Møte 1 i Plan og byggekomite
Møte 2 i Plan og Byggekomite
Møte 3 i Plan og byggekomite
Møte 4 i Plan og byggekomite
Næring/tiltak - Kommunalt tiltaksfond - søknadsskjema
Næring/tiltak - Kommunalt tiltaksfond - søknadsskjema
Næring/tiltak - Muligheter for tilskudd og lån Nærøy kommune
Nærøyhallen - leiebetingelser 2016/2017
Oppmåling - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - oppmålingsforretning for saker etter matrikkelloven
Oppmåling - Rekvisisjon av oppmålingsforretning - søknadspliktige tiltak etter pbl § 93 bokstav h
Plan for drenering
Planbeskrivelse med KU og ROS
Planbestemmelser kommuneplanens arealdel 2016-2024
Plankart Kolvereid
Pleie- og omsorgstjenester - søknadsskjema (pdf)
Pleie- og omsorgstjenester - søknadsskjema (rtf)
Produktmanual - turistinformasjon
Rapport Namdalskystprosjektet 2001 - 2004
Retningslinjer SMIL 2018
Rutinebeskrivelse barneverntjenesten i ytre namdal
Saksfamlegg nye Kolvereid skole - funksjonsprogram
Sammenslaaing-bokmaal
Serverings- og/eller skjenkebevilling
Skjema for utfylling av bekymringsmeldinger
Skjema for utfylling av bekymringsmeldinger
Skjema for utfylling av bekymringsmeldinger
Skjema for utfylling av bekymringsmeldinger
Skogbruk - Motorferdsel i utmark og vassdrag - elektronisk søknadsskjema
Skogbruk - Motorferdsel på vinterføre i Nærøy kommune - søknadsskjema
Skogbruk - Uttak av skogfond og tilskudd - skjema
Skolefritidsordning - Søknadsskjema (docx-format)
Skolefritidsordning - Søknadsskjema (pdf-format)
Skolerute 2018/2019
SMIL - søknadsskjema
Standard abonnementsvilkår - adminstrative bestemmelser
Standard abonnementsvilkår - tekniske bestemmelser
Søknad om innstallering av kommunal vannmåler
Søknad om introduksjonsprogram
Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom
Søknad om reduksjon i foreldrebet gratis kjernetid
Søknad om tildeling av kulturmidler
Søknad om tilskudd til drenering
Søknad om treningstider i Nærøyhallen, Gymsal på Kolvereid skole og Mangfoldshuset og svømmehall på Kolvereid
Søknadsskjema ferievikarer 2018
Søknadsskjema ledig stilling
Søknadsskjema musikk- og kulturskolen 2018/2019
Søknadsskjema NÆRØYHALLEN 2016-2017
Søknadsskjema "Tegning/Maling" Nærøy musikk og kulturskole
Tilbud til 4-5 åringer - musikk- og kulturskolen 2018/2019
TT Legeerklæring
TT Søknadsskjema- nye brukere
Turistinformasjon for Nærøy kommune (Norsk)
Turistinformasjon for Nærøy kommune (Tysk)
Turistinformasjon Nærøy kommune (Engelsk)
Ungdomskonferansen på Kolvereid 27.01.2011 - oppsummering
Varsel om feiing
Vedtekter for kommunale barnehager i Nærøy mai 2017
Vedtekter for skolefritidsordningen
Vedtekter musikk- og kulturskolen 2018/2019
Vedtekter SFO
Vedtekter SFO 2015
Voksenopplæring - søknad om norskopplæring
Voksenopplæring -Norsk-kurs for arbeidsinnvandrere - søknadsskjema (pdf)
Årsplan for Kolvereid barnehage 2016-2017
Årsplan for Værum barnehage 2016-2017
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: