Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
LEDIGE STILLINGER
Dette oppslaget vil vise eventuelle ledige stillinger i Nærøy kommune i utlysningsfasen. Når søknadsfrist er utløpt, tas utlysningen bort.

ALLE LEDIGE STILLINGER:
Ledig stilling i helse og sosialavdelingen
Nærøy bo- og behandlingssenter, bokollektivet for aldersdemente
Fast 100 % stilling autorisert sykepleier ledig fom 02.01.18
(dag/kveld/helg)

(Nyutdannede sykepleiere avlønnes tilsvarende 8 års ansiennitet).

Det legges vekt på personlig egnethet og tverrfaglig samarbeid, samt interessen av å jobbe med demente brukere og miljømessige tiltak.
Søkere skal ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover /tariffavtaler.
Politiattest må fremlegges.

For mer info kontakt Torgunn Angelsen telefon 743 82834 eller
mobil 91 36 38 46.

Utfylt søknad med bekreftede kopier av vitnemål/attester sendes:
Nærøy kommune, postmottak, 7970 Kolvereid eller på e-post til: postmottak@naroy.kommune.no

Søknadsfrist: 19.12.17
- 1 ledig avtalehjemmel ved Nærøy Legekontor fra den 01.02.18
- 1 ledig avtalehjemmel ved Nærøy Legekontor fra den 01.02.18
Nærøy legekontor søker en lege som ønsker å engasjere seg faglig og som vil være en del av Nærøy kommunes tverrfaglige og helhetlige helse- og omsorgstilbud.

Legekontoret har pr i dag 5 faste legestillinger på fastlønn samt turnuslege. To av legene er spesialister i allmenmedisin. Målet vårt er at alle på sikt skal være spesialister, og vi legger til rette for videreutdanning og veiledningsgrupper.
Kommunen oppretter nå en 6. legestilling på bakgrunn av at vi ønsker et enda bedre fagmiljø og bedre kapasitet på legekontoret.
Den nye legehjemmelen har en listelengde på ca 1.000 pasienter. Vi kan tilby fast lønn eller driftsavtale.
Legekontoret har en fast stab av trivelige kontormedarbeidere og helsepersonell.
Det er ca 10-delt legevakt fram til kl 23.00 i samarbeid med nabokommunen Vikna. På natt er vi tilknyttet LiNA (legevaktsamarbeid i Namdalen) med ca 30 - delt nattevakt lokalisert til Sykehuset Namsos.
Nærøy kommune (5200 innbyggere) er en fastlandskommune i Ytre Namdal, Nord-Trøndelag. Legekontoret ligger i kommunesenteret Kolvereid som har 2000 innbyggere. Det er 25 km til flyplass og hurtigruteanløp på Rørvik og 7 mil til Sykehuset Namsos.
Distriktet har varierende og spennende kystnatur, fra fiskevær til høyfjell, rikt kulturliv og gode oppvekstvilkår for barn.

Kvalifikasjoner:
Full norsk autorisasjon som lege, gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet og samarbeidsevne.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger gjeldende lover /tariffavtaler.
Politiattest kreves ved ansettelse.


Søknad med vitnemål, CV, referanser og attester sendes til:
Postmottak Nærøy kommune, 7970 Kolvereid eller på
e-post: postmottak@naroy.kommune.no

For nærmere informasjon om stillingen bes ta kontakt med:
Kommuneoverlege Sabine Moshövel tlf 743 82605 eller e-post:
sabine.moshovel@naroy.kommune.no
eller
helse- og sosialsjef Marit Pedersen tlf 99 25 96 15 eller e-post
marit.pedersen@naroy.kommune.no

Søknadsfrist 20.12.17
Daglig leder i regionalt utviklingsselskap i Midt-Norge

Arbeidsgiver Næring i Ytre Namdal IKS
Stillingstittel Daglig leder
Frist 20.12.2017
Varighet Engasjement, med mulighet for fast tilsetting

Som daglig leder i det nye næringsselskapet, blir du en del av et sentralt næringsutviklingsmiljø i en spennende region. Hovedretningen i arbeidet er definert i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025. Daglig leder vil jobbe sammen med næringsliv opp mot politiske arenaer på flere nivåer, i nær dialog med styret og eierkommunene.
Arbeidsoppgaver
- Daglig ledelse av selskapet
- Prosjektutvikling og - gjennomføring
- Strategisk utviklingsarbeid (sammen med næringsliv, organisasjoner og kommuner/fylke)
- Næringsutvikling
- Dialog og samhandling med andre utviklingsaktører
Kvalifikasjoner
Relevant høyere utdanning.
Arbeidsoppgavene krever kunnskap/erfaring fra næringsutvikling, prosjektarbeid og samarbeidsprosesser. Kunnskap om offentlig forvaltning kan være en fordel.
Stillingen er 2-årig, med mulighet for fast tilsetting.
Kommunene som eier selskapet er i en prosess med kommunesammenslåing fra 2020, og det tas derfor forbehold om framtidig organisering av stillingen.
Lønn etter avtale. Kontorsted er for tiden i Vikna kommune.
Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig, fjr. Offentlighetslovens § 25.
Se for øvrig selskapets hjemmeside www.nyn.no
Om arbeidsgiveren
Ytre Namdal - den blågrønne matregionen: I 10.000 år har vi levd av ressursene i havet og på land. De samme ressursene gir oss i dag et fortrinn inn i framtidens bioøkonomiske samfunn. Fram mot 2025 dobler næringslivet i regionen produksjonen, skaper 1000 nye arbeidsplasser - og flerdobler verdiskapingen. Det interkommunale næringsselskapet Næring i Ytre Namdal IKS (NYN) står sentralt i dette arbeidet og søker nå daglig leder. NYN er et felles næringsutviklings- selskap for kommunene i Ytre Namdal, - Leka, Nærøy og Vikna. Er du en leder som ser mulighetene - og gjør noe med dem? Da er vi på utkikk etter deg!
Spørsmål om stillingen:
Kontaktperson Helge Thorsen, styrets leder
Amund Hellesø, leder av representantskapet
Søknad med CV sendes: Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no
Lærer -100 % vikariat fra 26.2.18 t.o.m. 24.2.19 ved Nærøysundet skole

Nærøysundet skole er en fulldelt barneskole beliggende i Ottersøy ved Nærøysundet i Nærøy kommune. Skolen har 109 elever på 1. - 7. trinn og 17 ansatte. Skolen deltar i det nasjonale satsingsområdet Språk.

Skolen har fra 26. februar 2018 t.o.m. 24.2.19 ledig 100 % års vikariat som lærer. Det er mulig at stillingen kan forlenges. Fagønsker er engelsk, norsk og kroppsøving, og søkernes kombinasjon av ulike fag vil i tillegg til personlig egnethet, vektlegges ved tilsetting.

Nærmere opplysning om stillingen fås ved å ta kontakt med rektor på tlf. 74 38 29 80/468 18 706

Søknader med bekreftede vitnemål og attester sendes til postmottak Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid innen 19 januar.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: