Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
LEDIGE STILLINGER
Dette oppslaget vil vise eventuelle ledige stillinger i Nærøy kommune i utlysningsfasen. Når søknadsfrist er utløpt, tas utlysningen bort.

ALLE LEDIGE STILLINGER:
Pedagogisk psykologisk rådgiver ved PPT for Ytre Namdal, 100 %
PPT for Ytre Namdal ivaretar PP-tjeneste for kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Nord Trøndelag fylkeskommune inkludert Val videregående skole. Kontoret har 5 fagstillinger og 0,4 sekretær. Kontorsted er på Kolvereid i Nærøy kommune, sentralt i regionen Ytre Namdal.
I Ytre Namdal er det omtrent 10.000 innbyggere fordelt på kommunene Leka, Vikna og Nærøy.
PPT dekker 9 grunnskoler/oppvekstsenter, 12 barnehager, 2 videregående skoler, samt voksenopplæring i kommunene.

Arbeidsoppgaver:
PPT er hjemlet i opplæringsloven kap. 5, og gir råd og veiledning til skoler og barnehager på individ og systemnivå i tillegg til utrednings- og sakkyndighetsarbeid.

Utdannelse og praksis:
Stillingen krever utdanning på masternivå innen logopedi, psykologi, spesialpedagogikk eller pedagogikk. Andre med relevant utdanning kan søke.
Det er ønskelig med erfaring fra PPT, grunnskole eller videregående skole.

Personlige egenskaper:
Å arbeide i PP-tjenesten krever evne til å skape tillit og gode relasjoner med brukere, samarbeidspartnere og kolleger.
Vi søker deg som:
- har gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheter
- er fleksibel og omstillingsdyktig
- kan arbeide selvstendig og målrettet
- takler stort arbeidspress

Arbeidstakere tilsettes etter de lovbestemmelser og reglement som gjelder for kommunen.
Det kreves at ansatte benytter egen bil i tjenesten. Det ytes bilgodgjøring.
Lønn i henhold til gjeldende tariffavtaler og pensjonsordninger.

Søknadsfrist 16. juni 2017. Søknad med CV sendes PPT for Ytre Namdal, pb. 28, 7970 Kolvereid.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til leder Heidi Finnestrand Volden, tlf. 47704096 el. 90969408.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: