Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
LEDIGE STILLINGER
Dette oppslaget vil vise eventuelle ledige stillinger i Nærøy kommune i utlysningsfasen. Når søknadsfrist er utløpt, tas utlysningen bort.

ALLE LEDIGE STILLINGER:
Ledige stillinger i Kolvereid barnehage
Følgende vil bli ledig fra 15.08.17 (fast og vikariat, med forbehold om endringer):

Kolvereid barnehage:
100 % ped.leder
100 % ped.leder vikariat fra 15.08.17 t.o.m 12.08.18
100 % ped.leder vikariat fra 15.08.17 t.o.m 12.08.18
Inntil 500 % stiling som barne og ungdomsarbeider

Søknader vedlagt vitnemål og attester sendes: Postmottak Nærøy kommune, 7970 Kolvereid, innen 23.juni 2017
Ved tilsetting må det legges fram politiattest.
Mer informasjon om stilingene, henv. til styrer Siv Øren, tlf. 74382770
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: