Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
LEDIGE STILLINGER
Dette oppslaget vil vise eventuelle ledige stillinger i Nærøy kommune i utlysningsfasen. Når søknadsfrist er utløpt, tas utlysningen bort.

ALLE LEDIGE STILLINGER:
Personalmedarbeider
Nærøy kommune skal fra 1.1.2020 slås sammen med Vikna kommune. Derfor er det behov for å styrke kommunens personaltjenester.

Det lyses ut 100% stilling som personalmedarbeider for snarlig tiltredelse fram til 31.12.2019, med mulighet for fast tilsetting.

Stillingen vil kunne inneholde oppgaver knyttet til daglig drift av personaltjenesten, og oppgaver knyttet til sammenslåingsprosessen.

Det søkes etter medarbeider med relevant utdanning på høyskolenivå og yrkeserfaring fra tilsvarende arbeid, herunder erfaring fra/god kjennskap til:
Avtaleverk i kommunal sektor
Personalledelse
HMS og internkontroll
Forhandlinger

Vi søker en medarbeider som:
Har god skriftlig fremstillingsevne
Har god presisjon i arbeidet
Har god organisatorisk innsikt og forståelse
Er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Kan arbeide selvstendig og målrettet
Er utviklingsorientert, nytenkende og har evne til å tenke helhetlig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Nærøy kommune tilbyr:
Utfordrende og interessant stilling i et godt arbeidsmiljø, med store muligheter til å ta del omstillingsarbeidet ved etablering av ny kommune i Ytre Namdal.
Gunstig pensjonsordning i KLP.

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes:
Nærøy kommune, Postmottak, Idrettsveien 1, 7970 Kolvereid eller på e-post til postmottak@naroy.kommune.no , og må være mottatt hos oss innen 1. mars 2018.

Referanser må oppgis i søknaden.


Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Rådmann Helge Thorsen tlf. 74 38 27 19/916 63 874 eller
personalsjef Tore B. Mellingsæter tlf. 74 38 27 14/913 26 925.
Ferievikariater 2018, helse og sosial
Utlysning av ledige stillinger helse- og sosialavdelingen

Følgende ferievikariater er ledige i tidsrommet 18.06.18 t.o.m. 12.08.18

Legekontor
- Sykepleier, helsesekretær

Nærøy Bo - og Behandlingssenter
- Sykepleiere, hjelpepleiere, og helsefagarbeidere dag og natt-tjenester
- Avdelingsassistenter
- Assistenter kjøkken

Miljøavdeling (alle distrikt)
- Vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere dag og natt-tjenester
- Assistenter

Hjemmesykepleien (alle distrikt)
- Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere dag og natt-tjenester

Hjemmehjelpstjeneste (alle distrikt)
- Hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter

Rus/psykiatritjeneste (med bofellesskap)
- Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere dag og natt-tjenester
- Assistenter

Bjørkåstunet
- Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere
- Assistenter

Sjøsiden omsorgsboliger
- Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere dag og natt- tjenester
- Assistenter


For samtlige stillinger gjelder:
Søknaden skrives på egen søknadsblankett P1. Blanketten er lagt på de fleste avdelingene,
OSK/rådhuset og på internett www.naroy.kommune.no

Søkere må oppgi tidsrom de kan jobbe, og det åpnes for at søkere som har fylt 17 år også
kan søke.

Søkere som kan jobbe 6 uker eller mer, vil bli prioritert.

For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden.
Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer.

For søkere som tar utdanning ved sykepleie/vernepleie eller sosialhøgskole samt
legestudenter gis flg. avlønning:
1.års - studenter avlønnes i årslønn kr. 340.000,-
2.års - studenter avlønnes i årslønn kr. 355.000,-
3.års - studenter avlønnes i årslønn kr. 365.000,-

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/tariffavtaler.

Politiattest må fremlegges for de som ikke har ansettelsesforhold i Nærøy kommune, helse og
sosialavdelingen fra tidligere.

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger som hjemmehjelp og assistenter
i hjemmehjelpstjenester.

Utfylt søknadsblankett med bekreftede kopier av vitnemål/attester sendes:
Nærøy kommune, Postmottak, 7970 Kolvereid eller på e-post til:
postmottak@naroy.kommune.no

Vedlagt under her ligger søknadskjema.
Søknadsfrist 01.03.18

Se vedlegg:
Ferievikarer 2018 - søknadsskjema.pdf (Filstørrelse: 87 KB)
Ledige stillinger helse- og sosialavdelingen
NAV kommunal
100 % stilling sosionom (fast 50 % + 50 % med forbehold om godkjenning i administrasjonsutvalget) ledig fra og med 03.04.18.
For nærmere opplysninger kontakt Rigmor Valen Bratland mobilnr 41 61 08 28 eller Marit Pedersen telefon 743 82637/99 25 96 15.Nærøy bo- og behandlingssenter 2
100 % fast stilling autorisert sykepleier dag/kveld/helg fom 03.04.18
100 % stilling autorisert sykepleier dag/kveld/helg vikariat fom 03.04.18 tom 09.02.19.

Stillingsstørrelse kan diskuteres.

Nyutdannet sykepleier starter med årslønn tilsvarende 8 års ansiennitet.
Sykepleierstudenter 3. året kan søke, og vil kunne bli tilsatt som assistent til bestått eksamen.

For mer info kontakt Torgunn Angelsen telefon 743 82834 eller mobilnr 91 36 38 46.

For alle stillingene:
Politiattest må fremlegges.

Det legges vekt på personlig egnethet og tverrfaglig samarbeid. Søkere skal ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/tariffavtaler.

Utfylt søknadsblankett med bekreftede kopier av vitnemål/attester sendes:
Nærøy kommune, postmottak, 7970 Kolvereid eller på e-post til:
postmottak@naroy.kommune.no

Søknadsfrist: 13.03.18
Resepsjonist/sekretær ved Servicekontoret
Det lyses ut 100% stilling som resepsjonist/sekretær ved Servicekontoret i Nærøy kommune.

Ansatte ved Servicekontoret betjener flere sentrale
servicefunksjoner overfor publikum og kommunens ansatte.
Stillingen vil inneha varierte oppgaver, hovedsakelig knyttet til betjening av resepsjon og sentralbord, med ulike sekretæroppgaver.

Vi søker etter en person med følgende bakgrunn og egenskaper:
Relevant utdanning
Erfaring fra resepsjon, service- og sekretærarbeid
Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
Ryddig, selvstendig, fleksibel og engasjert
Utadvent og kontaktsøkende

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr interessante oppgaver i et trivelig arbeidsmiljø. Gunstig
pensjonsordning i KLP. Stillingen lønnes etter tariffavtale.
6 måneders prøvetid.

Flere opplysninger kan gis av:
Leder for servicekontoret, Camilla Vågan på tlf: 97 15 82 50.

Søknad med CV sendes Nærøy kommune, 7970 Kolvereid eller på e-post: postmottak@naroy.kommune.no.
Referanser må oppgis i søknaden.

Søknadsfrist: 15.03.18
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: