Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
LEDIGE STILLINGER
Dette oppslaget vil vise eventuelle ledige stillinger i Nærøy kommune i utlysningsfasen. Når søknadsfrist er utløpt, tas utlysningen bort.

ALLE LEDIGE STILLINGER:
Sommervikarer - Drift og utviklings avd.
Nærøy kommune, drift og utviklingsavdelingen, søker etter sommervikarer i perioden juni -august 2018.
Arbeidsoppgaver vil være:
- Malingsarbeid
- Plenklipping
- Rydding
- Andre forfallende oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner:
- Førekort klasse B/T
- Fordel med kjennskap til elektrisk og maskinelt utstyr.

Annet:
Personlig egnethet vektlegges

Arbeidstid fra kl. 07.00 - 15.00 (07.30-15.30)
Lønn ihht tariff.

Vennligst oppgi i søknaden hvilket tidsrom du ønsker å arbeide.

Kontaktpersoner: Enhetsleder kommunalteknikk Kurt Kristiansen, telefon: 743 82 671/90 92 83 40 eller enhetsleder Bygg og eiendom Åge-Einar Waag, telefon 743 82 728/90 66 90 69
Søknad inkl cv sendes til Nærøy kommune, Rådhuset, 7970 Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no
Søknadsfrist: 01.05.2018
Fast stilling som rektor ved ny skole på Kolvereid fra 1. – 10.trinn fra 01.08.18
Vil du være med å utvikle den nye skolen vår på Kolvereid? Har du klare tanker om hva som skaper en god skole og greier du å omsette dette i praksis? Da vil vi gjerne at du søker!

Stillingsbeskrivelse
Nærøy kommune ligger i Ytre Namdal, nord i Trøndelag fylke, omgitt av Namdalskysten i vest og fjell og fjorder i øst. Kommunen har i overkant av 5000 innbyggere og vil fra 2020 være en del av nye Nærøysund kommune med 10 000 innbyggere. Kommunen har i dag ca. 500 ansatte og er en av Norges største oppdrettskommuner. Kommunen har også et rikt kulturliv med mange gode fritidstilbud.
Nærøy kommune bygger ny barneskole for 300 elever i Kolvereid sentrum, med ferdigstillelse høsten 2019. Da bygges, og slås skolen sammen med Nærøy ungdomsskole, og blir læringsarenaen til rundt 500 elever fra 1. - 10. trinn. Kommunens bibliotek og Kulturskolen vil også lokaliseres i det nye bygget.

Ledelsen av skolen er satt sammen av rektor og to assisterende rektorer, med merkantilt personale som også har administrasjonsoppgaver.
Rektor har hovedansvaret for den totale virksomheten, men har sitt hovedfokus på pedagogisk skoleledelse. Lederoppgaver knyttet til administrasjon, økonomi, personal og bygg delegeres til assisterende rektorer som sammen med rektor utgjør skolens lederteam.

Kvalifikasjoner
Vi søker en person med erfaring fra skole som har:
Relevant faglig og pedagogisk utdanning
Formell lederutdanning og/eller ledererfaring fra en utdanningsinstitusjon
Erfaring fra undervisning eller administrativt arbeid i skolen
God kjennskap til grunnskolen og relevant lovverk
Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper
Du er positiv og nytenkende, og virker samlende for alle ansatte på enheten.
Du kan arbeide strategisk og målbevisst med skoleutvikling og endringsprosesser, og får gjennomslag for planer.
Du har faglig autoritet og har evnen til å utvikle et godt læringsmiljø og læringsutbytte for elever og ansatte.
Du har gode relasjonelle egenskaper og bygger tillit både internt og eksternt.
Du fremmer mestring gjennom å utfordre og ansvarliggjøre medarbeiderne.

Lønns- og arbeidsvilkår:
Lønn etter avtale, gode forsikrings- og pensjonsordninger
Stort handlingsrom innenfor eget ansvarsområde
God støtte av ressurser i kommunen og internt
Kompetente medarbeidere og godt arbeidsmiljø
Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover- og avtaleverk.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju, og personlig egnethet vil bli vektlagt.
Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til oppvekst- og kultursjef Kirsti Sandnes Fjær på telefon 74382737 / 99023216
Søknadsfrist 9.mai.
Søknad sendes: Postmottak Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid.
1 ledig avtalehjemmel ved Nærøy Legekontor fra den 01.09.18
I hjertet av Namdalskysten ligger Nærøy kommune med rundt 5200 innbyggere.
Kommunen har et en variert og mangfoldig natur og gode oppvekstsvilkår for barn og unge.
Nærøy er en inkluderende kommune som tar tilflyttere imot med åpne armer! Blir du ansatt som lege i kommunen finnes det muligheter for din partner i det lokale næringslivet og ungene vil stortrives i et bredt spekter av fritidsaktiviteter!

Helse- og sosialavdelingen har Ca. 250 ansatte fordelt på ca. 160 årsverk. Legekontoret ligger i kommunesenteret Kolvereid som har ca 2000 innbyggere. Det er 25 km til flyplass og hurtigruteanløp på Rørvik og 7 mil til Sykehuset Namsos. Behovene vokser og vi trenger flere dyktige mennesker som vil engasjere seg faglig og som vil være en del av Nærøy kommunes tverrfaglige og helhetlige helse- og omsorgstilbud.

Nærøy legekontor søker en engasjert lege som ønsker å være en del av Nærøy kommunes tverrfaglige og helhetlige helse- og omsorgstilbud.

Legekontoret har pr i dag 6 faste legestillinger på fastlønn samt 2 LIS-1 stillinger.
To av legene er spesialister i allmennmedisin.
Målet vårt er at alle på sikt skal være spesialister, og vi vil legge til rette for videreutdanning og veiledningsgrupper.

Den nye legehjemmelen har en listelengde på ca 1.000 pasienter. Vi kan tilby fast lønn eller driftsavtale.

Legekontoret har en fast stab av trivelige kontormedarbeidere og helsepersonell.
Det er ca 10-delt legevakt fram til kl 23.00 i samarbeid med nabokommunen Vikna. På natt er vi tilknyttet LINA (legevaktsamarbeid i Namdalen) med ca 30 - delt nattevakt lokalisert til Sykehuset Namsos.

Kvalifikasjoner:
Full norsk autorisasjon som lege, gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig.
Personlig egnethet og samarbeidsevne.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger gjeldende lover /tariffavtaler.
Politiattest kreves ved ansettelse.

Vi kan tilby:
Veiledning, fastlønn eller driftsavtale (nulløsning).

Opplevelser i Nærøy:
I Nærøy finner du alt fra uberørte fjell- og villmarksområder til spennende fjordlandskap og skjærgårder med storhavet utenfor. En viktig del av kulturlandskapet er alle de levende bygdene som gjør Nærøy verdt å besøke. Rett nord for Abelvær ligger Explore Ytre Namdal. De tilbyr guidede kajakkturer med utgangspunkt fra Abelvær (eller andre steder på Namdalskysten), kajakkurs, men også havfisketurer og båtturer

Søknadsfrist: 22.05.18

Søknad med vitnemål, CV, referanser og attester sendes til:
Postmottak Nærøy kommune, 7970 Kolvereid eller på
e-post: postmottak@naroy.kommune.no
For nærmere informasjon om stillingen bes ta kontakt med:

Enhetsleder forebyggende helse Helga Bogen Størseth tlf 74382646/ 93692634
eller e-post: helga-bogen.storseth@naroy.kommune.no

Eller Kommuneoverlege Sabine Moshövel tlf 743 82605 eller e-post:
sabine.moshovel@naroy.kommune.no
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: