Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
LEDIGE STILLINGER
Dette oppslaget vil vise eventuelle ledige stillinger i Nærøy kommune i utlysningsfasen. Når søknadsfrist er utløpt, tas utlysningen bort.

ALLE LEDIGE STILLINGER:
Trainee som Arealplanlegger


Nærøy kommune planlegger for fremtiden! Vil du være med? Som trainee får du en sentral rolle i kommunens arealplanlegging, som innebærer både varierte og utfordrende oppgaver. Søknadsfrist 31. mars!


Nærøy kommune med om lag 5100 innbyggere ligger på Namdalskysten i Trøndelag. Et offensivt næringsliv gjør oss til en del av en spennende vekstregion. Frivillighet og dugnadsånd i fokus gir oss et rikt og variert kulturliv. Vakkert kulturlandskap, holmer og skjær, fjord og fjell gjør oss til et yndet mål, både for fiske, jakt og er friluftsliv. Flere daglige avganger med fly, hurtigbåt og hurtigrute sørger for god kommunikasjon inn og ut av regionen.

Arbeidsoppgaver:

- Utarbeidelse og saksbehandling av kommunale arealplaner
- Saksbehandling av private reguleringsplaner
- Planfaglig veiledning til utbyggere og publikum
- Delta i tverrfaglig samarbeid/utredningsoppgaver og prosjektarbeid
- På sikt vil denne stillingen kunne utvikles mer i retning som samfunnsplanlegger.

Kvalifikasjoner:

Vi ser etter deg som er relativt nyutdannet med høyere utdanning, minimum en bachelorgrad innen fagområder som arealplanlegging, ingeniør, arkitekt eller tilsvarende.

Personlige egenskaper:

- Topp motivert
- Utviklingsorientert og nytenkende
- Evnen til å arbeide selvstendig og strukturert
- God presisjon i arbeidet
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr:

- Et spennende 2-årig traineeprogram i Nærøy kommune
- Faglige og sosiale fellessamlinger i Trainee Namdal
- Lønn etter avtale
- Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen er 100% og plassert i Drifts- og utviklingsavdelingen. Nærøy kommune vil være formell arbeidsgiver. Arbeidssted er Kolvereid, Nærøy kommune. Trainee-ordninga administreres av Namdalshagen AS ved daglig leder Olav Weglo, tlf. 995 10 015.

Kontaktinformasjon:

Håvard Hernes, Drifts- og utviklingssjef i Nærøy kommune, 414 11 958, havard.hernes@naroy.kommune.no

Olav Weglo, Daglig leder Namdalshagen, 995 10 015 olav.weglo@namdalshagen.no

Søknad sendes til Trainee Namdal, Namdalshagen AS, Søren Thornæs veg 10,
7800 Namsos eller per epost til olav.weglo@namdalshagen.no

Søknadsfrist: 31. mars 2017

Trainee som Innkjøpsansvarlig

Er du topp motivert til en spennende stilling knyttet til kommunenes anskaffelser? Som trainee i Nærøy kommune får du en sentral rolle som innebærer både varierte og utfordrende oppgaver. Søknadsfrist 31. mars!


Nærøy kommune med om lag 5100 innbyggere ligger på Namdalskysten i Trøndelag. Frivillighet og dugnadsånd i fokus gir oss et rikt og variert kulturliv. Et offensivt næringsliv gjør oss til en del av en spennende vekstregion. Vakkert kulturlandskap, holmer og skjær, fjord og fjell gjør oss til et yndet mål, både for fiske, jakt og er friluftsliv. Flere daglige avganger med fly, hurtigbåt og hurtigrute sørger for god kommunikasjon inn og ut av regionen.

Arbeidsoppgaver:
- Utforme kommunens innkjøpsstrategier
- Gi råd, veilede og gjennomføre anskaffelser
- Ansvar for kommunenes avtaleportefølje
- Delta ved utarbeidelse og kvalitetssikring av maler og verktøy brukt ved anskaffelser
- Bidra til å utvikle eHandel som innkjøpsverktøy
- Ansvar for kurs og kompetansetiltak for kommunale virksomheter
- Delta i samarbeid med faggrupper, andre kommuner og fylkeskommuner
- Bistå virksomheter ved spørsmål knyttet til innsyn i anskaffelsesprosesser

Kvalifikasjoner:
Vi ser etter deg som er relativt nyutdannet med høyere utdanning, minimum en bachelorgrad innenfor fagene økonomi/administrasjon og/eller juridisk kompetanse og kunnskap om avtalerett.

Personlige egenskaper:
- Topp motivert
- Stor arbeidskapasitet og god presisjon i arbeidet
- Evnen til å arbeide selvstendig og strukturert
- Løsningsorientert og nytenkende
- Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
- God skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi tilbyr:
- Et spennende 2-årig traineeprogram i Nærøy kommune
- Faglige og sosiale fellessamlinger i Trainee Namdal
- Lønn etter avtale
- Gode pensjons- og forsikringsordninger

Stillingen er 100% og plassert i rådmannens stab. Nærøy kommune vil være formell arbeidsgiver. Arbeidssted er Kolvereid, Nærøy kommune. Trainee-ordninga administreres av Namdalshagen AS ved daglig leder Olav Weglo, tlf. 995 10 015.

Kontaktinformasjon:

Helge Thorsen, Rådmann Nærøy kommune, 916 63 874, helge.thorsen@naroy.kommune.no
Olav Weglo, Daglig leder Namdalshagen, 995 10 015 olav.weglo@namdalshagen.no

Søknad sendes til Trainee Namdal, Namdalshagen AS, Søren Thornæs veg 10,
7800 Namsos eller per epost til olav.weglo@namdalshagen.no

Søknadsfrist: 31. mars 2017


1 ledig avtalehjemmel ved Nærøy Legekontor fra den 01.07.17

Nærøy legekontor ønsker en lege som ønsker å engasjere seg faglig og som vil være en del av Nærøy kommunes tverrfaglige og helhetlig helse - og omsorgstilbud.

Legekontoret har pr i dag 5 faste legestillinger på fastlønn samt turnuslege. To av legene er spesialister i allmenmedisin. Målet vårt er at alle på sikt skal være spesialister, og vi legger til rette for videreutdanning og veiledningsgrupper.

Kommunen oppretter nå en 6. legestilling på bakgrunn av at vi ønsker et enda bedre fagmiljø og bedre kapasitet på legekontoret.

Den nye legehjemmelen har en listelengde på ca 1000 pasienter. Vi kan tilby fast lønn eller driftsavtale.
Legekontoret har et fast stab av trivelige kontormedarbeidere og helsepersonell.
Det er ca 10-delt legevakt fram til kl 23.00 i samarbeid med nabokommunen Vikna. På natt er vi tilknyttet LiNA(legevaktsamarbeid i Namdalen) med ca 30 - delt nattevakt lokalisert til Sykehuset Namsos.

Nærøy kommune(5200 innbyggere) er en fastlandskommune i Ytre Namdal, Nord- Trøndelag. Kommunesenteret hvor legekontoret ligger har 2000 innbyggere. Det er 25 km til flyplass og hurtigruteanløp på Rørvik og 7 mil til Sykehuset Namsos.
Variert og spennende kystnatur, fra fiskevær til høyfjell, rikt kulturliv og gode oppvekstvilkår for barn.

Kvalifikasjoner:
Full norsk autorisasjon som lege, gode språkkunnskaper.
Personlig egnethet og samarbeidsevne.

Politiattest kreves ved ansettelse
Søknad med vitnemål, CV, referanser og attester. sendes til:
Postmottak Nærøy kommune, 7970 Kolvereid eller på
e-post:postmottak@naroy.kommune.no
Søknadsfrist: 01.04.17

For nærmere informasjon om stillingen bes ta kontakt med:
Kommuneoverlege Sabine Moshövel tlf 743 82605 eller
e-post:sabine.moshovel@naroy.kommune.no

Helse- og sosialsjef Marit Pedersen tlf 99 25 96 15 eller e-post:
marit.pedersen@naroy.kommune.no
Ledige stillinger helse- og sosialavdelingen

Nærøy bo- og behandlingssenter 2

1 x 100 % fast stilling autorisert sykepleier dag fom 22.05.17

Sykepleierstudenter 3. året kan søke, og vil kunne bli tilsatt som assistent til bestått eksamen. Nyutdannet sykepleier starter med årslønn tilsvarende 8 års ansiennitet.

For mer info kontakt Torgunn Angelsen telefon743 82834 eller mobilnr 91 36 38 46.

Politiattest må fremlegges.
Det legges vekt på personlig egnethet og tverrfaglig samarbeid. Søkere skal ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Aktuelles søkere vil bli innkalt til intervju. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/tariffavtaler.

Utfylt søknadsblankett med bekreftede kopier av vitnemål/attester sendes:
Nærøy kommune, postmottak, 7970 Kolvereid eller på e-post til:
postmottak@naroy.kommune.no

Søknadsfrist: 03.04.17


Ledige stillinger Helse og sosialavdelingen - Ferievikarer

Helse - og sosialavdelingen

Ferievikarer 2017

Følgende ferievikariater er ledige i tidsrommet 19.06.17 t.o.m. 13.08.17
Legekontor
- Sykepleier, helsesekretær

Nærøy Bo - og Behandlingssenter
- Sykepleiere, hjelpepleiere, og helsefagarbeidere dag og natt-tjenester
- Avdelingsassistenter
- Assistenter vaskeri, kjøkken

Miljøavdeling (alle distrikt)
- Vernepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere dag og natt-tjenester
- Assistenter

Hjemmesykepleien (alle distrikt)
- Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere dag og natt-tjenester

Hjemmehjelpstjeneste (alle distrikt)
- Hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter

Rus/psykiatritjeneste (med bofellesskap)
- Sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere/helsefagarbeidere dag og natt-tjenester
- Assistenter

Bjørkåstunet
- Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere
- Assistenter

Sjøsiden omsorgsboliger
- Sykepleiere, hjelpepleiere og helsefagarbeidere dag og natt- tjenester
- Assistenter
For samtlige stillinger gjelder:
Søknaden skrives på egen søknadsblankett P1. Blanketten er lagt på de fleste avdelingene,
OSK/rådhuset og på internett www.naroy.kommune.no

Søkere må oppgi tidsrom de kan jobbe og det åpnes for at søkere som har fylt 17 år også kan søke.

Søkere som kan jobbe 6 uker eller mer, vil bli prioritert.

For beregning av riktig lønnsansiennitet kreves at alle tjenesteattester legges ved søknaden.
Dette gjelder også tidligere tilsatte ferievikarer.

For søkere som tar utdanning ved sykepleie/vernepleie eller sosialhøgskole samt
legestudenter gis flg. avlønning:
1.års - studenter avlønnes i årslønn kr. 335.000,-
2.års - studenter avlønnes i årslønn kr. 350.000,-
3.års - studenter avlønnes i årslønn kr. 360.000,-

Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/tariffavtaler.
Politiattest må fremlegges for de som ikke har ansettelsesforhold i Nærøy kommune, helse- og sosialavdelingen fra tidligere.

Det settes krav om å disponere egen bil/moped for stillinger som hjemmehjelp og assistenter i hjemmehjelpstjenester.

Utfylt søknadsblankett med bekreftede kopier av vitnemål/attester sendes:
Nærøy kommune, Postmottak, 7970 Kolvereid eller på e-post til:
postmottak@naroy.kommune.no

Søknadsfrist 11.04.16
Se vedlegg:
Søknadsskjema ferievikarer 2017 - P1.docx (Filstørrelse: 241 KB)
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: