Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
LEDIGE STILLINGER
Dette oppslaget vil vise eventuelle ledige stillinger i Nærøy kommune i utlysningsfasen. Når søknadsfrist er utløpt, tas utlysningen bort.

ALLE LEDIGE STILLINGER:
Fagleder – Bolig/Boligforvalter
Ved Drift og utviklingsavdelingen, enhet for bygg og eiendom, er det ledig en nyopprettet stilling i fast 100% - stilling som fagleder- Boliger/boligforvalter. Stillingen ligger under enhetsleder Bygg og eiendom, som er nærmeste leder.
Nærøy kommune har totalt ca. 200 enheter som leies ut. Dette er et stort ansvarsområde og kommunen har behov for å få styrket ressursen som skal arbeide med dette. Det planlegges etablering av et eget tjenesteområde som skal arbeide med drift, boveiledning, økonomisk rådgivning, rådgivning for egen bolig og utvikling av boligmassen. Den som ansettes vil få sentral rolle for oppbygging av tjenesten.

Stillingens hovedoppgaver
Planlegge vedlikehold, drift og forvaltning av boligmassen
Ansvar for boligkontoret.
Boligtildeling og kontraktsoppfølging
Ansvar for «fra Leie til Eie»
Lede og følge opp boveiledere/boligkontakter
Boligutvikling
Andre oppgaver innenfor avdelingen må påregnes.

Kvalifikasjoner
Relevant utdanning
Erfaring fra boligforvaltning, herunder tilskudds- og finansieringsordninger.
IKT kompetanse
Ledererfaring
Annen relevant erfaring

Personlige egenskaper
Vi søker en tilsatt som:
Er serviceinnstilt
Tar initiativ og har gjennomføringsevne
Liker å jobbe i team
Har gode samarbeidsegenskaper
Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne
Har evnen til å jobbe selvstendig
Personlige egenskaper tillegges stor vekt.

Søker må ha førerkort klasse B, og kunne disponere egen bil i arbeid. Nærøy Kommune har egen godtgjøring for bil.

Vi kan tilby:
Godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
Gode muligheter for påvirkning og utvikling
Lønn etter tariffavtale
Gode forsikring og pensjonsordninger

For øvrig gjelder vilkår som fremgår av lover, reglement og tariffavtaler. Nærøy kommune har 6 mnd prøvetid.

Nærmere inf. om stillingen kan gis av enhetsleder Bygg og eiendom,
tlf. 74 38 26 00 el. age-einar.waag@naroy.kommune.no.

Søknad inkl CV og godkjente attester sendes Nærøy kommune, postmottak, 7970 Kolvereid.
Søknadsfrist: 23.10.18.
Prosjektingeniør
Ved drifts- og utviklingsavdelinga er det ledig fast stilling som ingeniør i 100 % stilling for snarlig tiltredelse. Drift og utviklingsavdelingen har ansvaret for følgende områder; plan, byggesaksbehandling, oppmåling/kart, landbruk, miljø, kommunalteknikk, brann og eiendomsforvalting.
Nærøy kommune står foran mange utbygginger innenfor både bygg og VA anlegg. Drift, vedlikehold og utvikling av våre anlegg er utfordrende og krevende oppgaver. Vi har derfor behov for flinke fagfolk i alle ledd. Vi har et kompetent og godt fagmiljø som arbeider hver dag for at vi skal levere gode tjenester til kommunens innbyggere.

Nærøy kommune og Vikna kommune skal slås sammen fra 01.01.2020

Stillingens hovedarbeidsområde
Prosjekt- og byggeledelse for utbygging av VA og bygg
Engasjering og oppfølging av konsulenter og entreprenører
Oppfølging av økonomi og framdrift i prosjekter
Oppfølging av private utbyggingsprosjekt for kommunal overtakelse
Andre oppgaver innenfor avdelingens ansvarsområde kan bli tillagt stillingen, etter behov, ønske
og kvalifikasjoner.

Ønskede kvalifikasjoner
Relevant utdanning fra høgskole eller universitet
Erfaring fra arbeid, privat eller offentlig virksomhet er ønskelig, men nyutdannede søkere kan også
være aktuelle.
Erfaring med bruk av relevant programvare.
Gode norsk kunnskaper både skriftlig og muntlig

Det forutsettes at søkere kan stille med egen bil.

Ønskede personlige egenskaper
Vi søker en medarbeider som er
utviklingsorientert, nytenkende
har evne til å tenke helhetlig
har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
kan arbeide målrettet, strukturert og selvstendig
har god presisjon i arbeidet.

Nærøy kommune tilbyr:
En utfordrende og interessant stilling med gode utviklingsmuligheter, i et godt tverrfaglig arbeidsmiljø.
Fleksibel arbeidstid og gunstig pensjon og forsikringsordning i KLP.
Lønn etter avtale, og bilgodtgjøring ihht lokal avtale.

Det er 6 måneders prøvetid i alle stillinger i Nærøy kommune

Spørsmål knyttet til stillingen kan rettes til: Drifts- og utviklingssjef Håvard Hernes,
tlf 74 38 26 45 el. havard.hernes@naroy.kommune.no

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes: Nærøy kommune, Rådhuset, 7970
Kolvereid eller postmottak@naroy.kommune.no

Søknadsfrist: 23.10.18
Ledige stillinger helse- og sosialavdelingen
Bjørkåstunet omsorgsboliger
100 % fast stilling autorisert sykepleier ledig fra 12.11.18 (turnus dag/kveld/helg). Ønskelig med videreutdanning innen relevant fagområde.

For mer info kontakt enhetsleder Øyvind Bull tlf 743 82644 eller mobil tlf 413 94 841.

Nærøy bo- og behandlingssenter 2
100 % x 2 fast stilling autorisert sykepleier ledig fom 12.11.18 (turnus dag/kveld/helg)

Nærøy bo- og behandlingssenter, bokollektivet for aldersdemente
100 % autorisert sykepleier vikariat ledig fom 12.11.18 tom 31.12.19 (turnus dag/kveld/helg)

For mer info kontakt enhetsleder Torgunn Angelsen tlf 743 82834 eller mobil tlf 913 63 846.

For faste stillinger ved NBBS gjelder:
Sykepleierstudenter i 3. året kan søke, og vil kunne bli tilsatt som assistent til bestått eksamen.

For alle stillinger gjelder:
Vi søker medarbeidere som er faglig engasjert, har evne til å tenke helhetlig og tverrfaglig og liker å jobbe i team.
Personlig egnethet vektlegges.
Søkere skal ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/tariffavtaler.

Politiattest må fremlegges.
Nærøy kommune har 6 måneders prøvetid.

Vi kan tilby:
Nyutdannet sykepleier starter med årslønn tilsvarende 8 års ansiennitet.
En utfordrende og interessant stilling i et godt arbeidsmiljø
Gode muligheter for påvirkning og utvikling i arbeidet
Gode avtaler ved videreutdanning
Gode forsikring og pensjonsordninger

Søknadsfrist: 01.11.18
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: