Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
LEDIGE STILLINGER
Dette oppslaget vil vise eventuelle ledige stillinger i Nærøy kommune i utlysningsfasen. Når søknadsfrist er utløpt, tas utlysningen bort.

ALLE LEDIGE STILLINGER:
Nærøy bo- og behandlingssenter, natt
82,39 % stilling autorisert sykepleier natt ledig fom 13.08.18

Stillingens størrelse kan diskuteres

Nyutdannet sykepleier avlønnes med årslønn tilsvarende 8 års ansiennitet.

Politiattest må fremlegges

For nærmere info kontakt enhetsleder Torgunn Angelsen tlf 743 82834 eller
mobil 91 36 38 46

Det legges vekt på personlig egnethet og tverrfaglig samarbeid. Søker skal ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/tariffavtaler.Søknad med CV og kopier av vitnemål/attester sendes:
Nærøy kommune, postmottak, 7970 Kolvereid eller på e-post til:
postmottak@naroy.kommune.no

Søknadsfrist: 26.06.18

Personalkonsulent
Nærøy kommune skal fra 1.1.2020 slås sammen med Vikna kommune, - og blir Nærøysund kommune. I den forbindelse er det behov for å styrke personaltjenesten.

Det søkes derfor etter personalkonsulent i 100% fast stilling for snarlig tiltredelse.

Stillingen vil i hovedsak ha oppgaver knyttet til personaltjenesten, men vil også kunne få saksbehandlingsoppgaver i rådmannens stab.

Det søkes etter medarbeider med relevant utdanning på høyskolenivå og yrkeserfaring fra tilsvarende arbeid, herunder erfaring fra/god kjennskap til:
Avtaleverk i kommunal sektor
Personalledelse
HMS og internkontroll
Forhandlinger

Vi søker en medarbeider som:
Har god organisatorisk innsikt og forståelse
Er fleksibel og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Kan arbeide selvstendig og målrettet
Er utviklingsorientert, nytenkende og har evne til å tenke helhetlig
Tar initiativ til å utvikle kommunen som en god og inkluderende arbeidsplass
Har god skriftlig fremstillingsevne
Har god presisjon i arbeidet

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Nærøy kommune tilbyr:
Utfordrende og interessant stilling i et godt arbeidsmiljø, med store muligheter til å ta del omstillingsarbeidet ved etablering av ny kommune i Ytre Namdal. Gunstig pensjonsordning i KLP.

Søknad med CV, bekreftede vitnemål og attester sendes:
Nærøy kommune, Postmottak, Idrettsveien 1, 7970 Kolvereid eller på e-post til postmottak@naroy.kommune.no , og må være mottatt hos oss innen 29.06.2018.

Referanser må oppgis i søknaden.


Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Rådmann Helge Thorsen tlf. 74 38 27 19/916 63 874
40% vikariat som sykepleier ledig ved Nærøy legekontor fom 12.09.18 tom 14.08.19
Nærøy legekontor
40% vikariat som autorisert sykepleier ledig fom 12.09.18 tom 14.08.19
2 dager pr. uke- tirsdag og torsdag.

Personen vi søker etter må kunne takle en hektisk hverdag med utfordrende og varierte arbeidsoppgaver.

For mere info kontakt enhetsleder forebyggende helse Helga Bogen Størseth tlf 93692634
Politiattest må fremlegges.
Det legges vekt på personlig egnethet og tverrfaglig samarbeid.

Søker må ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig.
Intervju kan påregnes. Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/tariffavtaler.

Søknad med bekreftede kopier av vitnemål / attester sendes:
Nærøy kommune, postmottak 7970 Kolvereid eller på e- post til postmottak@naroy.kommune.no.


Søknadsfrist:06.07.18

NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: