Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
LEDIGE STILLINGER
Dette oppslaget vil vise eventuelle ledige stillinger i Nærøy kommune i utlysningsfasen. Når søknadsfrist er utløpt, tas utlysningen bort.

ALLE LEDIGE STILLINGER:
Ledige stillinger i helse- og sosialavdelingen
Miljøtjenesten/ Tverrvegen bofellesskap
2 x 100 % fast stilling autorisert vernepleier dag fom 15.08.17
Vernepleierstudenter 3. året kan søke, og vil kunne bli tilsatt som assistent til bestått eksamen.
( avlønning med kr 360.000,- pr år i hel stilling)

84,74 % midlertidig hjelpepleier/helsefagarbeider natt fra og med 15.08.17 til og med 31.08.18
66,9 % midlertidig hjelpepleier/helsefagarbeider natt fra og med 15.08.17 til og med 31.08.18
74 % midlertidig stilling dag hjelpepleier/helsefagarbeider fra og med 15.08.17 til og med 31.01.18.
(Nyutdannede helsefagarbeidere avlønnes med 8 års ansiennitet).

Søkere må ha førerkort klasse B.

For mer info kontakt Ellen Westerberg tlf 41 21 88 15 eller Marit Pedersen tlf 743 82637/99 25 96 15

Frisklivsveileder - Frisklivssentralen
50 % midlertidig stilling som frisklivsveileder ved Frisklivssentralen fra og med 11.09.17 til og med 29.06.18.
Frisklivssentralen (lokalisert ved legekontoret på Kolvereid) er en del av kommunens helsetjenestetilbud og aktiviteten drives i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger. Målgruppen er de som ønsker å forebygge utvikling av livsrelatert sykdom og de som lever med langvarige helseutfordringer. Tilbudet omfatter alle over 18 år og består av helsesamtaler, veiledning og ulike kurs og gruppetilbud knyttet til fysisk aktivitet, kosthold.

Kvalifikasjoner:
Kunnskaper om kosthold i henhold til helsedirektoratets anbefalinger og om diabetes
Kunnskap om å tilrettelegge og gjennomføre fysisk aktivitet
Erfaring med motiverende intervju er en fordel
Erfaring med arbeid med gruppeledelse av voksne
Erfaring med tverrfagligsamarbeid både i team og med ulike offentlige tjenester

Stillingen vil omfatte individuell oppfølging gjennom helsesamtaler og gruppeledelse i fysisk aktivitet og kostholdskurs. Tilbudet er under utvikling og det er aktuelt med samarbeid med andre offentlige tjenesteytere og frivillige lag og organisasjoner.

Vi tilbyr en tjeneste med fokus på fag- og tjenesteutvikling og et godt arbeidsmiljø.
For mer info kontakt Anne- Lene Fadnes Gregersen tlf 41 57 23 18 eller Marit Pedersen tlf 743 82637/99 25 96 15

Enhetsleder helse
100 % fast nyopprettet enhetsleder stilling helse fra og med 01.09.17. Stillingen er prosjektorganisert i 3 år med mulighet for forlengelse.

Enhetens navn er foreløpig ikke fastsatt, men hovedansvaret vil være daglig ledelse og administrasjon, samt legge til rette for faglig utvikling og samordning av følgende områder:
Helsestasjon
Legekontor
Frisklivssentral
Fysioterapi
Ergoterapi
Enheten er organisatorisk plassert i helse- og sosialavdelingen og underlagt helse- og sosialsjef.

Det søkes etter en enhetsleder med evne til helhetlig utøvelse av ledelse, til å inspirere andre, se utfordringer og muligheter i å utvikle det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunen. Relevant praksis vil bli vektlagt.
Formell kompetanse: helsefaglig høyskoleutdanning, gjerne videreutdanning i ledelse/samhandling/kommunikasjon/veiledning.
For mer info kontakt Marit Pedersen tlf 743 82637 / 99 25 96 15.

Gjelder for alle stillinger:
Det legges vekt på personlig egnethet og tverrfaglig samarbeid. Søkere skal ha gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.
Tilsetting skjer på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lover/tariffavtaler.

Aktuelle søkere må fremlegge politiattest
Utfylt søknadsblankett med bekreftede kopier av vitnemål/attester sendes:
Nærøy kommune, postmottak, 7970 Kolvereid eller på e-post til:
postmottak@naroy.kommune.no

Søknadsfrist 03.08.17NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: