Kommunestyret
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
GENERELT
MEDLEMMER
VARAMEDLEMMER
MØTER
Sammensatt av 27 politiske representanter.

Partivis fordeling 2015-2019 er:
- Arbeiderpartiet - 8 repr.
- Sosialistisk Venstreparti - 1 repr.
- Senterpartiet - 10 repr.
- Kristelig Folkeparti - 1 repr.
- Venstre - 1 repr.
- Høyre - 3 repr.
- Fremskrittspartiet - 1 repr.
- Uavhengig - 2 repr.
Ordfører:
Aspli, Steinar
SenterpartietTlf.: / 957 70 548
E-post:
Varaordfører:
Arstein, Rune
HøyreTlf.: / 92449373
E-post:
Oppdatert: 09/17/2018 10:27:14 AM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: