Formannskapet
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
GENERELT
MEDLEMMER
VARAMEDLEMMER
MØTER
Sammensatt av 9 politikere valgt av kommunestyret.
For valgperioden 2015-2019 er sammensetningen slik:
Senterpartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti - 5 representanter, dvs. 3 fra Sp, 1 fra H og 1 fra KrF
Arbeiderpartiet og uavhengig representant - 3 representanter fra Ap
Sosialistisk venstreparti, Venstre og Fremskrittspartiet - 1 representant fra Sv
Ordfører:
Aspli, Steinar
SenterpartietTlf.: / 957 70 548
E-post:
Varaordfører:
Arstein, Rune
HøyreTlf.: / 92449373
E-post:
Oppdatert: 09/20/2018 03:57:43 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: