Annen politisk representasjon
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
MEDLEMMER
VARAMEDLEMMER
MØTER
Representanter oppnevnt av kommunestyret.
Gjelder for valgperioden hvis ikke annet er nevnt særskilt.

Klikk her for oversikt over styrer, råd og utvalg i Nærøy kommune for valgperioden 2015-2019

Møteoversikt og møtedokumenter til
- Rådet for likestilling av funksjonshemmede og
- Eldrerådet
finnes under fanen møter.
Leder:
Nestleder:
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk: