Tillitsvalgte
Velkommen til Nærøy kommune!
htv@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 27 60 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Kommunen har hovedtillitsvalgt for alle stillingsgrupper (unntatt pedagogiske fagstillinger) i hel stilling. Hovedtillitsvalgt er dermed tilgjengelig for aktiv deltakelse i interne prosesser. Hovedtillitsvalgt for pedagogisk personale og tillitsvalgte for enkelte store stillingsgrupper frikjøpes noen timer pr uke.
Oppdatert: 01/04/2006 11:12:59 AM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Link til Kommune TV
RELATERTE NYHETER:
Regulering av internettilgang opphevet (19.11.2009)