Oppvekst- og kulturavdeling
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 26 35
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Avdelingen har ansvar for grunnskoleopplæring, skolefritidsordning, barnehager, styrka tiltak for førskolebarn (spesialundervisning), voksenopplæring på grunnskolens nivå, norsk med samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne og musikk- og kulturskoletilbud. Fra og med 2009 er avdelingen også tillagt kommunens øvrige kultur- og fritidstjenester. Alle tjenester utenom barnehage, grunnskole og skolefritidsordning er samlet i egen enhet kalt Kultur og fritid.

Vis organisasjonskart (PDF)


Mer generell informasjon finnes under fanen Skjema/info. Det vises ellers til tjenestestedsvis informasjon.
Oppdatert: 01/05/2016 05:11:23 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Link til Kommune TV
RELATERTE NYHETER:
Tilskuddskurs for lag og foreninger i Nærøy kommune (24.1.2018)
Utlysning av NUR - midler for høsten 2017 (6.10.2017)
LAG OG FORENINGER-ajourføring av listene (28.9.2017)
Nettbasert barnehagesøknad (23.1.2014)
Regulering av internettilgang opphevet (19.11.2009)