Helse- og sosialavdelingen
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74382650 - Fax: 74382610
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Helse og sosialavdelingen er inndelt i 7 enheter .
Helse og sosialsjef er Marit Elise Pedersen tlf 74 38 26 37 eller 99 25 96 15
Avdelingsstaben består i tillegg til h/s sjef av 1 stilling sekretær som betjener alle enhetene, samt en fagkonsulent som har startlån, ledsagerbevis, TT -kort og planarbeid som hovedarbeidsområder.
Brukerkontoret ligger også i helse og sosialadministrasjonen.

Enhetene er:
Nærøy bo- og behandlingssenter 1etasje og 2 etasje akutt- og rehabiliteringsposter, bofellesskap for demente, kort- og langtidsplasse - leder Torgunn Angelsen)
Rus- og psykiatri enhet (leder Solrunn Urdshals)
Hjemmesykepleie og hjemmehjelp (leder Jenny Dolmen)
Tiltak for psykisk utviklingshemmede (leder Ellen Westerberg)
@F Tiltak for hjemmetjenester boklollektiv@t: Øyvind Bull

Stab barnevern (interkommunalt sammen med Vikna og Leka fra 2005 ), legekontor helsestasjon og jordmortjeneste er direkte underlagt helse- og sosialsjef.

For nærmere presentasjon av de enkelte tjenester - se under menyvalg Helse- og sosialtjenester

Vis organisasjonskart

Oppdatert: 11/21/2016 02:27:22 PM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Link til Kommune TV
RELATERTE NYHETER:
Regulering av internettilgang opphevet (19.11.2009)
Fri tannbehandling (28.7.2009)