Innvandringtjenesten
Velkommen til Nærøy kommune!
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Tjenesten har kontor og undervisningslokaler i den gamle barneskolen som nå benevnes Mangfoldshuset.

Ansvarsområdet er innen Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).
Innvandringstjenesten i Nærøy tilbyr norskopplæring til voksne innvandrere.

Norsk med samfunnsfag
Opplæringen er gratis for innvandrere utenom EØS-området og for innvandrere som har giftet seg med norsk statsborger.
Nærmere regler finnes i Introduksjonsloven
Søknadsskjema finnes under skjema/info.

Norskkurs for arbeidsinnvandrere
Nærøy kommune tilbyr bedrifter og deres ansatte norsk-kurs for fremmedspråklige arbeidsinnvandrere.

Målgruppen er arbeidsinnvandrere som er ansatt i bedrifter i Nærøy. Ved ledige plasser, tilbyr vi nabokommunene deltakelse. Hvis bedriftene ønsker å ha med ektemake / ektemann til den ansatte, er dette mulig, men det er de ansatte som blir prioritert ved opptak. Alle deltakere må ha arbeidstillatelse etter EØS-reglene.

Bedriftene må betale kr. 7000,- pr. deltaker for et skoleår.
Deltakerne må selv betale noe av undervisningsmateriellet, fra 800,- til 1500,- kr.
Undervisningen følger skoleruta 2016/2017.

Søknadsskjema finnes under skjema/info.

Kontaktinfomasjon
Innvandringstjenesten
Besøksadresse: Nordre Veg 1, 7970 Kolvereid
Postadresse: Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid
Telefon:74 38 27 09 /74 38 26 35

Rektor Innvandringstjenesten Solveig Solstad

Enhetsleder Monica Wannebo
Oppdatert: 06/20/2018 09:41:18 AM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Link til Kommune TV