Drifts- og utviklingsavdelingen
Velkommen til Nærøy kommune!
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Drifts- og utviklingsavdelingen ble etablert som ny organisatorisk enhet i Nærøy kommune fra 2003. Avdelingens virksomhet omfatter både forvaltningsnessige og driftsmessige oppgaver og dette fremgår av følgende ansvarsoppbygging:
  • Drifts_ og utviklingssjef (administrativ ledelse av avdelingen)
  • Bygninssjef (byggesaker, oppmåling og arealplanlegging)
  • Kommuneingeniør (kommunnalteknisk maskindrift, samferdsel, herunder veg, ferleier, kaier, gatelys)
  • Brannsjef (drift av brannvesenet og brannberedskap)
  • Bygg_ og eiendomssjef (drift og vedlikehold av kommunens bygg_ og eiendomsmasse inkl. vaktmester_ og renholdstjenester. Husleieinntekter utgjør inntektssiden.)
  • Jordbrukssjef (forvaltningsmessige oppgaver i forhold til lovverk, prosjektstilling, produksjonstilskudd, sykdomsavløsning)
  • Skogbrukssjef (forvaltning i forhold til lovverk, driftsansvar for kommunens eiendom Grytbogen, viltforvaltning, oppfølging av skogbruket i kommunen)

Vis organisasjonskart (PDF)

Investeringsoppgaver:
Avdelingen har ansvaret for gjennomføring av kommunens investeringsbudsjett innenfor bygg- og anlegg.

Oppdatert: 07/03/2018 11:53:39 AM
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
Link til Kommune TV
RELATERTE NYHETER:
Regulering av internettilgang opphevet (19.11.2009)