Skogbruk
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Egil Solstad
Skogbrukssjef
Telefon jobb:74 38 26 85
Telefon privat:74 39 67 06 / 95 90 67 02
Mobiltelefon:95906702
E-post:Egil.Solstad@naroy.kommune.no
Født 1965. Skogbruksutdannlse fra HiNT - ferdig 1989, etterutdanning bla. innen økonomi og ressursforvaltning. Har jobbet som skogbruksplanlegger, miljøvernrådgiver og skogbrukssjef. Ansatt i Nærøy kommune februar 1998.
Arbeidsoppgaver:
Skogbruk
Viltforvaltning
Motorferdsel i utmark
Grytbogen, kommunal utnarkseiendom
Biologisk mangfold
Vannforvaltnig
Vikna og Leka kjøper skogkompetanse fra Nærøy
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Høring - Ny forskrift om feiing og tilsyn (20.11.2017)
«Julesongkveld» med Oddgeir Bruaset (10.11.2017)
Prosjektleder Kystsoneplan Namdal 100 % stilling (10.11.2017)
Varsel om mulig øking av foreldrebetaling i barnehage (31.10.2017)
Varsel om oppstart – Planendring – Kolvereidvågen (30.10.2017)
Offentlig ettersyn - reguleringsplan - Svaberget industriområde (27.10.2017)
Kors på halsen (25.10.2017)
Adressetildeling i Nærøy kommune (19.10.2017)
Hvordan skal vi ta vare på kulturminnene våre? (10.10.2017)
Borgerlig vigsel (9.10.2017)
Kulturprisen 2017-Nærøy kommune (6.10.2017)
Utlysning av NUR - midler for høsten 2017 (6.10.2017)
Influensavaksinering høsten 2017 (6.10.2017)
Igangsatt planarbeid for "Furuhaugen" (6.10.2017)
LAG OG FORENINGER-ajourføring av listene (28.9.2017)