Helsestasjon
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 26 20
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Liv Pettersen
Telefon jobb:74 38 26 21
Mobiltelefon:48 26 81 98
E-post:Liv.Pettersen@naroy.kommune.no
Født i 1959 .Oppvokst og bosatt på Rørvik.
Utdannet sykepleier fra Innherred sykepleierhøgskole på Levanger i 1984.Pedagogikk ved universitetet i Tromsø 1985 og helsesøsterutdanning ved høgskolen i Sør Trøndelag 1990.
Ansatt i Nærøy kommune fra 1985.Først ved Nærøy sykeheim og fra 1988 på Kolvereid helsestasjon.
Mine arbeidsoppgaver på Kolvereid helsestasjon :
*Helsestasjon for sped og småbarn
*Ansvar for skolehelsetjenesten ved Nærøysundet skole,Oplø oppvekstsenter og
Nærøy ungdomsskole.
*Foreldreforberedende kurs
*Helsestasjon for ungdom
*Utenlandsvaksinering
*smittevern
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)
Elgjakt Grytbogen 2018-2020 (10.4.2018)
Overhold båndtvangen! (10.4.2018)
Deler du brønn med naboen? (4.4.2018)
Hvilket ansvar og forpliktelser har jeg som styremedlem i idrettslag? Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget? (23.3.2018)