Helsestasjon
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 26 20
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Liv Pettersen
Telefon jobb:74 38 26 21
Mobiltelefon:48 26 81 98
E-post:Liv.Pettersen@naroy.kommune.no
Født i 1959 .Oppvokst og bosatt på Rørvik.
Utdannet sykepleier fra Innherred sykepleierhøgskole på Levanger i 1984.Pedagogikk ved universitetet i Tromsø 1985 og helsesøsterutdanning ved høgskolen i Sør Trøndelag 1990.
Ansatt i Nærøy kommune fra 1985.Først ved Nærøy sykeheim og fra 1988 på Kolvereid helsestasjon.
Mine arbeidsoppgaver på Kolvereid helsestasjon :
*Helsestasjon for sped og småbarn
*Ansvar for skolehelsetjenesten ved Nærøysundet skole,Oplø oppvekstsenter og
Nærøy ungdomsskole.
*Foreldreforberedende kurs
*Helsestasjon for ungdom
*Utenlandsvaksinering
*smittevern
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)