Helsestasjon
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 26 20
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Gunnhild J. Gutvik
Telefon jobb:74 38 26 19
Mobiltelefon:47 05 11 35
E-post:Gunnhild.Gutvik@naroy.kommune.no
Utdanning/ Praksis :Har grunnutdanning som sykepleier,er utdannet helsesøster i Trondheim våren 1993 og har siden tatt grunnfag i pedagogikk.
Har tidligere jobbet som sykepleier ved :S huset Namsos ,Ringerike sykehus og St .Olavs pluss en kort periode ved Nærøy sykehjem.
Har jobbet som helsesøster i Leka kommune og Bindal kommune og ble ansatt som helsesøster i Nærøy kommune i høsten 2003.
Jeg har følgende arbeidsområder :
Helsestasjon - sped .og småbarn ,først og fremst i distrikt Gravvik og Foldereid.
Skolehelsetjenesten: her har jeg ansvar for følgende barneskoler : Kolvereid , Gravvik og Foldereid. Jeg deltar også i utenlandsvaksinering og helsestasjonstjeneste for ungdom. Jeg er og koordinator for barnegrupper - BAPP.
for barn av foreldre med psykiske problemer og eller rusproblematikk.
Jeg er og koordinator for barnegrupper for barn av psykisk syk og eller foreldre
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)
Elgjakt Grytbogen 2018-2020 (10.4.2018)
Overhold båndtvangen! (10.4.2018)
Deler du brønn med naboen? (4.4.2018)
Hvilket ansvar og forpliktelser har jeg som styremedlem i idrettslag? Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget? (23.3.2018)