Helsestasjon
Velkommen til Nærøy kommune!
Tlf.: 74 38 26 20
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
GENERELT
ANSATTE
SKJEMA/INFO
Gunnhild J. Gutvik
Telefon jobb:74 38 26 19
Mobiltelefon:47 05 11 35
E-post:Gunnhild.Gutvik@naroy.kommune.no
Utdanning/ Praksis :Har grunnutdanning som sykepleier,er utdannet helsesøster i Trondheim våren 1993 og har siden tatt grunnfag i pedagogikk.
Har tidligere jobbet som sykepleier ved :S huset Namsos ,Ringerike sykehus og St .Olavs pluss en kort periode ved Nærøy sykehjem.
Har jobbet som helsesøster i Leka kommune og Bindal kommune og ble ansatt som helsesøster i Nærøy kommune i høsten 2003.
Jeg har følgende arbeidsområder :
Helsestasjon - sped .og småbarn ,først og fremst i distrikt Gravvik og Foldereid.
Skolehelsetjenesten: her har jeg ansvar for følgende barneskoler : Kolvereid , Gravvik og Foldereid. Jeg deltar også i utenlandsvaksinering og helsestasjonstjeneste for ungdom. Jeg er og koordinator for barnegrupper - BAPP.
for barn av foreldre med psykiske problemer og eller rusproblematikk.
Jeg er og koordinator for barnegrupper for barn av psykisk syk og eller foreldre
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)