Drifts- og utviklingsavdelingen
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
GENERELT
ANSATTE
Egil Solstad
Skogbrukssjef
Telefon jobb:74 38 26 85
Telefon privat:74 39 67 06 / 95 90 67 02
Mobiltelefon:95906702
E-post:Egil.Solstad@naroy.kommune.no
Født 1965. Skogbruksutdannlse fra HiNT - ferdig 1989, etterutdanning bla. innen økonomi og ressursforvaltning. Har jobbet som skogbruksplanlegger, miljøvernrådgiver og skogbrukssjef. Ansatt i Nærøy kommune februar 1998.
Arbeidsoppgaver:
Skogbruk
Viltforvaltning
Motorferdsel i utmark
Grytbogen, kommunal utnarkseiendom
Biologisk mangfold
Vannforvaltnig
Vikna og Leka kjøper skogkompetanse fra Nærøy
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Vintervedlikehold kommunale veger i Nærøy (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)
Lund: grensejustering vedtatt (29.5.2018)
Grytbogen - mange muligheter (29.5.2018)
Velkommen til pasient og brukermøte (29.5.2018)
Hva er viktig for deg? (28.5.2018)
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)