Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Frisklivssentralen i Nærøy kommune har åpnet!
Publisert: 26.08.2014 av Anne-Lene Fadnes Gregersen

18. august åpnet Frisklivssentralen i Nærøy kommune, som en del av kommunens helsetilbud. Frisklivssentralen hjelper og støtter alle som ønsker å endre levevaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold.

Frisklivssentralen kan hjelpe deg dersom du ønsker å endre vaner knyttet til fysisk aktivitet og kosthold. Målgruppen er personer som har behov for å endre levevaner, økt risiko for eller har utviklet livsstilssykdommer. Du kan henvises til Frisklivssentralen via våre henvisere legene, fysioterapeutene, jordmor, helsesøster, Innvandringstjenesten, NAV og psykiatriske tjenester, eller du kan selv kontakte Frisklivssentralen via mail eller telefon. Det vil da bli avtalt tid for helsesamtale, hvor det utarbeides mål og plan for perioden, som har tre måneders varighet. I perioden har du mulighet til å delta på aktiviteter inne og ute, hvor nivået er tilpasset deg som deltaker, samt temasamlinger om kosthold. Etter tre måneder gjennomføres det en oppfølgingssamtale. Deltakelse på Frisklivssentralen er kostnadsfritt. Det å endre levevaner er en krevende oppgave og derfor er det satt en oppfølgingstid på fem år. Det er mulig for ny deltakelse ved Frisklivssentralen hvis ønskelige endringer ikke har blitt varig. Frisklivssentralen har god oversikt over hva som finnes av tilbud i lokalmiljøet, og kan gi deg opplysninger om hvor du kan finne aktiviteter og tilbud i kommunen.


Kurstilbud - Bra mat
Bra mat er et inspirasjonskurs hvor det er fokus på å øke motivasjon til å oppnå et varig sunnere kosthold. Du får blant annet praktiske råd i forhold til kosthold i hverdagen, utveksle erfaringer med andre deltakere og lære å lese varedeklarasjon. Kurset går over fem kurskvelder hvor temaet er bra mat i teori og praksis. Det er ønskelig at deltakerne skal delta på et slikt kurs i løpet av perioden på Frisklivssentralen. Disse kursene vil bli gjennomført fortløpende forutsatt at det er nok deltakere.

Kontaktinformasjon

Adresse Frisklivssentralen i Nærøy (gamle tannlegen)
Idrettsveien 12
7970 Kolvereid
Telefon 90281154/ 74382650
Mail frisklivssentral@naroy.kommune.no
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Søk midler fra Østeviks minnefond (7.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)
Barnevernvakt (25.6.2018)
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)
Lund: grensejustering vedtatt (29.5.2018)