Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Tegning og maling ved kulturskolen?
Publisert: 24.04.2017 av

Fra høsten 2017 vil Nærøy musikk- og kulturskole ta i bruk ny rammeplan for Kulturskolen; Mangfold og Fordypning. Det er da på sin plass å også fornye seg noe, og vi er derfor veldig glade for å nå kunne gi tilbud til barn som ønsker å gå på kulturskolen og lære TEGNING OG MALING!

Det er Silje Kjihl, som mange kjenner fra Kolvereid Skole, som har fått ansvaret for å få i gang dette faget. Silje er en svært kreativ og glimrende lærer med både utdanning og mye erfaring i kunst og håndverksfag som vi er veldig glade for har sagt ja til å få i gang dette.
Silje Kjihl gleder seg skikkelig til å starte opp et helt nytt fag ved Kulturskolen i Nærøy!
Silje Kjihl gleder seg skikkelig til å starte opp et helt nytt fag ved Kulturskolen i Nærøy!

Her er hva Silje tenker om saken:

"Både som lærer og mor har jeg sett en stor interesse blant barn og unge i kommunen til å tegne og male. Vi har også sett at stor del av innslagene fra ungdommene på UKM (UNG KULTUR MØTES) har vært maling og tegning. Men vi har helt manglet undervisning og veiledning av barn og unge i denne disiplinen, ut over det grunnskolen kan tilby. Derfor gleder jeg meg virkelig til å få lov til å bli med å bidra til at dette kommer i gang i kulturskolens regi."

Enhetsleder Kari Hestad ved Kultur og Fritid er også veldig oppglødd fordi kulturskolen nå får til denne videreutviklingen av sitt fagtilbud:

"Visuell kunst tilhører det store kulturfellesskapet samtidig som det representerer et individuelt og personlig uttrykk for det å være menneske i en gitt periode. Nærøy kommune har gjennom mange år sett et behov for at vi burde ha fått i gang et slikt tilbud og nå når vi har lærerkrefter ønsker vi å få gitt dette tilbudet til elever som ønsker å utvikle sine evner."

Rektor Kjell-Jørgen Sellæg, enhetsleder Kultur og Fritid Kari Hestad og faglærer Silje Kjihl.
Rektor Kjell-Jørgen Sellæg, enhetsleder Kultur og Fritid Kari Hestad og faglærer Silje Kjihl.


Og i følge rektor Kjell Jørgen Sellæg snakkes det allerede om ytterligere utvikling og utvidelser i årene som kommer:

"Nærøy musikk og kulturskole har de siste årene hatt god opplæring i sang- og ulike musikkinstrument. Dette vil vi selvsagt også fortsette med. Men nå skal vi strekke oss ytterligere for å få innført ennå flere fag på sikt!"

Tilbudet som gis retter seg mot barn mellom 10 og 15 år (5.-10. trinn). Søknadsfristen for dette faget er utvidet og er nå satt til 2. mai.

SØKNADSSKJEMA finner du her.

Eller du kan hente det ved kommunens servicekontor.

LØP OG SØK! :-)
Internettlink(er):
Søknadsskjema Tegning/maling
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Åpen brannstasjon - Kolvereid (21.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)
SOMMERHILSEN FRA HUNT4 (4.7.2018)
Lurer du på hva som skjer i arbeidet med å etablere Nærøysund kommune? (29.6.2018)
Offentlig ettersyn - søknad om akvakultur av flere arter - 12668 Astridholmen - Vals vgs AS (29.6.2018)
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn - planprogram for Kystsoneplan for Namdalen (29.6.2018)