Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Hva er viktig for deg?
Publisert: 28.05.2018 av

«Hva er viktig for deg?»- dagen er en internasjonal dag som vi i Nærøy kommune har valgt å markere med en hel uke med ulike aktiviteter. Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar eller skal motta disse tjenestene.Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» bidrar til en viktig retningsendring ved å flytte fokus fra sykdom til helse.

Denne uken skal alt helsepersonell stille dette sentrale spørsmålet til sine brukere, lytte, reflektere over svaret og følge opp hva som er viktig gjennom planer og tiltak.
Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen.

Dette spørsmålet vil vi også stille innbyggerne som møter opp på våre arrangementer og svarene vil vi ta med oss videre i vårt arbeide mot en mer helsefremmende kommune.

Velkommen på artige arrangementer hele uke til både ung og gammel og alle midt i mellom!

Mvh.
Hverdagsmestringsteamet
V/ Anna Elisabeth Skotvik, Linn-Terese Stangvik og Jane Nordstrand

Programmet for gjennomføringen i neste uke, finner du i linken under.
Dokumentvedlegg:
Hva er viktig for deg - dagen.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Nærøy kommune bygger nytt i Tverrvegen. (20.6.2018)
Endringer ifb. med kommunestyremøtet 21.06.18 (19.6.2018)
Rema 1000 åpner sin første butikk i Nærøy kommune! (14.6.2018)
Vintervedlikehold kommunale veger i Nærøy (14.6.2018)
Bålforbud opphevet (7.6.2018)
Regnskap og årsmelding 2017 (30.5.2018)
Lund: grensejustering vedtatt (29.5.2018)
Grytbogen - mange muligheter (29.5.2018)
Velkommen til pasient og brukermøte (29.5.2018)
Hva er viktig for deg? (28.5.2018)
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)