Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Hva er viktig for deg?
Publisert: 28.05.2018 av

«Hva er viktig for deg?»- dagen er en internasjonal dag som vi i Nærøy kommune har valgt å markere med en hel uke med ulike aktiviteter. Målet med denne dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar eller skal motta disse tjenestene.Å flytte oppmerksomheten fra «hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?» bidrar til en viktig retningsendring ved å flytte fokus fra sykdom til helse.

Denne uken skal alt helsepersonell stille dette sentrale spørsmålet til sine brukere, lytte, reflektere over svaret og følge opp hva som er viktig gjennom planer og tiltak.
Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen.

Dette spørsmålet vil vi også stille innbyggerne som møter opp på våre arrangementer og svarene vil vi ta med oss videre i vårt arbeide mot en mer helsefremmende kommune.

Velkommen på artige arrangementer hele uke til både ung og gammel og alle midt i mellom!

Mvh.
Hverdagsmestringsteamet
V/ Anna Elisabeth Skotvik, Linn-Terese Stangvik og Jane Nordstrand

Programmet for gjennomføringen i neste uke, finner du i linken under.
Dokumentvedlegg:
Hva er viktig for deg - dagen.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Det er ingen bønn, du må registrere din brønn! (18.10.2018)
PRESSEMELDING, Idrettens Hederskveld 2018 (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak i Kommunedelplan for Kolvereid (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak - oppheving av reguleringsplaner innenfor kommunedelplan Kolvereid (18.10.2018)
Høring og offentlig ettersyn – endring av reguleringsplan for Langmyra boligfelt (18.10.2018)
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)