Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Kom med navneforslag på veger og områder
Publisert: 24.02.2014 av

Minner om at fristen for å komme med forslag til navn på veger eller områder i Nærøy er 04.mars.

Nærøy kommune arbeider nå med å adressere alle veger og områder i kommunen som fra før ikke har navn.
Alle fylkeskommunale og kommunale veier skal ha navn, samt private veier dersom de tilhører minst syv husstander.

Bakgrunnen for at Nærøy kommune har satt i gang dette arbeidet er at innen 2015 skal alle landets kommuner ha gjennomført adressering av eiendommer og bygninger. Det er fra før innført offisielle vegadresser i Kolvereid og delvis i Ottersøy. I øvrige deler av kommunen benyttes nå områdenavn, gårdsnavn og matrikkeladresser. Denne formen for adressering egner seg dårlig for å kunne finne fram, da særlig for ambulanse, brannvesen, drosje, post etc.

Det er et omfattende arbeid å gjennomgå dette og krever bred deltagelse for å få satt riktig navn/adresse og som også samsvarer med de regler som gjelder for fastsetting av stedsnavn. For å bistå i denne prosessen har Kommunestyret oppnevnt en vegnavnkomitè som skal samle og utarbeide et forslag til adressering av veger/områder i kommunen. Vegnavnkomiteen består av medlemmene: Gunvor Fjær, Martin Øiahals, Birger Brantzæg, oppmålingsingeniør Åge Einar Waag og enhetsleder kultur- og fritid Camilla Vågan.
Komiteen skal samle innspill og utarbeide et forslag til adressering av veger/områder i hele kommunen, som til slutt skal godkjennes endelig av kommunestyret.

Det forslaget som komiteen utarbeider vil legges ut på høring, slik at alle får muligheten til å komme med innspill, endrede forslag eller nye forslag før det fattes endelig vedtak.

Nærøy kommune er inndelt i følgende ti områder:

Område 1: Sjånes - Abelvær
Område 2: Sjånes - Valmyran, Fikkan, Lundring, Arnøya
Område 3: Marøya - Ottersøy - Liaaunet/Holand
Område 4: Eidshaug - Måneset - Horvabrua
Område 5: Gråmarka - Gravvik, Austra
Område 6: Kolvereid - Korsneset - Finne
Område 7: Kolvereid - Skaga - Ottersøykrysset
Område 8: Lund
Område 9: Salsbruket
Område 10: Finne - Foldereid

Kart over alle områder og liste over alle veger/områder som skal navnsettes finnes som vedlegg under. Merk at område 9 og 10 har to kart hver.

Det går nå ut brev med kart og navneliste til aktuelle grendelag/utmarkslag i hele kommunen. For å komme med innspill/forslag, kan du enten engasjere deg i ditt lokale lag eller sende dette til Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller på mail: postmottak@naroy.kommune.no. Merkes "Vegnavn"

Har du spørsmål eller trenger kart og lister tilsendt pr.post, ta kontakt med oppmålingsingeniør Åge Einar Waag på tlf: 74 38 27 29 eller enhetsleder kultur- og fritid Camilla Vågan på tlf: 74 38 27 34.
Dokumentvedlegg:
LISTE OVER ALLE VEGER OG OMRÅDER.doc
Område 1.Abelvær.pdf
Område 2.pdf
Område 3.pdf
Område 4.pdf
Område 5.pdf
Område 6.pdf
Område 7.pdf
Område 8.pdf
Område 9, kart 1.pdf
Område 9, kart 2.pdf
Område 10, kart 1.pdf
Område 10, kart 2.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)