Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Gratulerer Lauga 2014 SA
Publisert: 04.11.2014

Utvalg for oppvekst og kultur har i dag vedtatt å tildele Nærøy kommunes kulturpris for 2014 til Lauga 2014 SA.

Begrunnelsen for tildelingen er:

" Nærøy kommunes kulturpris for 2014 tildeles Lauga 2014 SA. Tildelingen begrunnes med å vise til det store engasjementet for og evnen til å realisere grunnlovsmarkeringen "Sverdrup - veka" i Nærøy i 2014.

Lokalsamfunnet på Lauga har over år arbeidet godt for å fremme og utvikle sitt eget lokalsamfunn, Ambisjonen om å gjøre jubileumsåret til et merkeår for grenda og kommunen hadde derfor allerede gode kår og viktige ildsjeler å spille på. Lokalsamfunnet har på en inkluderende og bred måte evnet å realisere et arrangement som ikke bare har markedsført Lauga - grenda, men også Nærøy kommune på en utmerket måte. Lauga 2014 SA ble virkemiddelet som evnet å organisere og gjennomføre dette på en forbilledlig måte.

Gjennomføringen av grunnlovsmarkeringen på Lauga er et lokalsamfunnsprosjekt av dimensjoner, hvor ildsjeler, lag og foreninger, lokalt næringsliv og Val videregående skole sammen har arbeidet målrettet for å oppfylle ambisjonene og bidratt til å skape lokal tilhørighet, styrket samhold og økt bevissthet om lokal historie og identitet.

Formidlingen av historien til Georg Sverdrup, barnefødt på Lauga, har stått sentralt i jubileumsmarkeringen. Oppsetningen av Sverdrup - spelet ble en suksess, som høstet gode tilbakemeldinger og oppmerksomhet langt utover Nærøys grenser. Aktører, både på og bak scenen, fungerte synbart i et flott fellesskap og evnet å løfte fram både amatører og profesjonelle i en fantastisk oppsetning.

Sverdrup - veka la vekt på å formidle lokal historie og identitet, med spelvisninger og utstilling for regionens skolebarn. Nærøy kommune setter stor pris på evnen dette prosjektet har hatt til å formidle Sverdrup - historien og sette denne i inn i en nasjonalhistorisk sammenheng, hvor også regionens barn og unge på en engasjerende måte fikk ta del i denne identitetsbyggingen.

Lauga 2014 SA var en avgjørende og svært god samarbeidspartner for Nærøy kommune i gjennomføringen av den felles 17-maifeiringen på Lauga. Denne dagen ble en flott historisk opplevelse, med stor oppslutning og enestående ettermæle. Uten nettverket, dugnadsånden, samarbeidsviljen og ikke minst gjennomføringskraften som Lauga 2014 SA og lokalsamfunnet stilte opp med, hadde ikke denne feiringen vært mulig.

Lauga 2014 SA har vist at det nytter å forene lokale krefter, samle frivillighetens dugnadsinnsats og ha ambisjoner for eget lokalsamfunn. Alt dette har skapt grobunn for videre utvikling av kulturbasert næringsliv og lokalsamfunnsutvikling. Med dette er det arbeidet som Lauga 2014 SA representerer et glimrende eksempel til etterfølgelse for alle lokalsamfunn i Nærøy. Kulturprisen blir med dette ikke bare en påskjønnelse til Lauga 2014 SA og lokalsamfunnet for den innsatsen de har gjort, men forhåpentligvis også en styrke og motivasjon for å løfte de gode erfaringene, samholdet, grenda og ideene inn i framtida."

Det er enda ikke avklart når overrekkelsen vil skje, men dette annonseres med det første.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Det er ingen bønn, du må registrere din brønn! (18.10.2018)
PRESSEMELDING, Idrettens Hederskveld 2018 (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak i Kommunedelplan for Kolvereid (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak - oppheving av reguleringsplaner innenfor kommunedelplan Kolvereid (18.10.2018)
Høring og offentlig ettersyn – endring av reguleringsplan for Langmyra boligfelt (18.10.2018)
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)