Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Beite og beitebruk
Publisert: 01.10.2010 av

I forbindelse med prosjektet Pådriver 2 ble det i 2009 gjennomført en spørreundersøkelse blant gårdbrukere i Nærøy kommune. Resultatene viste at mange ønsker at det rettes fokus mot beiting. Det arrangeres en møteserie med to møter og en markdag, og det legges opp til en egenandel per deltager som dekker mat og deltagelse på arrangementene.

Beite er en delvis uutnyttet, men viktig ressurs hos mange. Målet med møteserien er at det skal rettes positivt fokus mot beiting, belyse den ressursen det er og de fordelene beiting innebærer. I tillegg er det er lovverk å forholde seg til. Hvor godt man har lyktes med planlegging og gjennomføring av beitinga kan avleses i melkeytelse og melkekvalitet. Bonden skal kunne få praktiske råd slik at hver enkelt kan dra hjem etter møtet og utøve det i praksis, eller få et grunnlag til å lage en god plan for kommende beitesesong.

Tema som belyses:
det positive man kan få utrettet ved god beitebruk;
- forbedret produksjonsresultater
- næringas profil utad
- dyrevelferd
- økonomisk gevinst ved etablering av en god beitekultur

Mineraltilskudd, vannforsyning og ly på beite
Klauvhelse
Utfordringer ved båsfjøs, lausdrift- og robotfjøs
Lære om planlegging av beite
- Hva slags mark, hvor mye areal og hvordan jorda bør disponeres
- Inndeling i skifter
- Valg av areal til beite


FAGMØTE PÅ VAL VIDEREGÅENDE SKOLE, 8. OKTOBER 2010

10.15 - 10.30 Velkomst og kaffe med lett servering

10.30 - 11.15 Beiting på ulike markslag, tilskudd til beiting og utfordringer rundt bruk og delvis gjengroing av jordbruksareal v/Kristian Wibe, Fylkesmannens landbruksavdeling

11.15 - 12.00 Beite som en ressurs. Praktisk tilrettelegging, innvollssnyltere
Kristian Wibe fortsetter

12.00- 12.15 Pause

12.15 - 13.00 Hvordan opprettholde høy melkeytelse på beite. Overgangsfôring på høsten fra beite til innefôring v/ Hege Overrein, TINE

13.00 - 13.45 Lunsj

13.45 - 15.15 Hege Overrein fortsetter

15.15 - 15.30 Oppsummering og avslutning


FAGMØTE PÅ VAL VIDEREGÅENDE SKOLE, 12. APRIL 2011

10.15 - 10.30 Velkomst og kaffe med lett servering

10.30 - 11.30 Planlegging av beite, disponering og valg av areal
v/Trond Petter Ristad, Namdal Forsøksring
Erfaringer fra beitebruk
v/ gårdbruker på Ramstad i Nærøy, Geir Tore Juul

11.30 - 11.45 Pause

11.45 - 12.30 Økonomi ved beiting. Beregninger og praktiske erfaringer
v/Erlend Lynum, TINE-rådgiver og gårdbruker på Sandvollan, Inderøy.

12.30 - 13.15 Lunsj

13.15 - 14.15 Erlend Lynum fortsetter

14.15 - 14.45 Diskusjon og spørsmål

14.45 - 15.20 SMIL, Spesielle miljøtiltak i landbruket. Tilskudd ved rydding av beiter
v/Ragnar Klingen, Nærøy kommune

15.20 - 15.30 Oppsummering og avslutning


MARKDAG HOS ?, JUNI 2011

10.30 - 15.00 Beiting
- arealbehov og gangveier
- ulike typer beiter og disponering av areal
- tidspunkt for beiteslipp
- beitepussing
- mineraltilskudd, vann og ly
- valg av beiteareal
v/Trond Petter Ristad, Namdal Forsøksring

Demonstrasjon av beitepusserv/ Felleskjøpet Agri

Ulike typer gjerding/gjerdepåler, tips ved gjerding
Vannforsyning, tildeling av mineraltilskudd

v/ Felleskjøpet Agri
v/ Grene-forhandler Roger Dekkerhus

Enkel servering av kaffe og noe å bite i.

Egenandel deltagere, totalt for begge møtene og markdag: kr 700,-
Fagmøtene holdes i auditoriet på Val videregående skole.

Påmelding innen 4.oktober til Tone Aune: 90 89 07 26/ 743 82 687 eller tone.aune@naroy.kommune.no

Velkommen!

Med hilsen

Kåre Peder Aakre, leder Nærøy Bondelag
Tone Aune, prosjektleder jorbruk, Nærøy kommune
Ingebjørg Eidshaug, leder Nærøy produsentlag
Gerhard Røsseth, leder Foldereid Bondelag
Ove Valan, fagkonsulent, Felleskjøpet Agri
Sverre Tyldum, leder Høylandet Produsentlag
Petter Bjørnli, leder Bindal Produsentlag
Lars K. Garstad, leder Vikna Produsentlag
Magnar Gutvik, leder Nærøy Bonde- og småbrukarlag
Anne Mette Haugan, jordbrukssjef, Vikna kommune
Ove Westgård, leder Leka Bondelag
Mari-Anne Hoff, leder Leka Produsentlag


Dokumentvedlegg:
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)
Elgjakt Grytbogen 2018-2020 (10.4.2018)
Overhold båndtvangen! (10.4.2018)
Deler du brønn med naboen? (4.4.2018)