Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Skolestart for elever ved Kolvereid skole
Publisert: 15.01.2015 av Camilla Maria Vågan

Torsdag 15.januar ble det avholdt et åpent informasjonsmøte vedr. brannen på Kolvereid skole. Her oppsummeres den viktigste informasjonen knyttet til kommende skolestart for alle elever mandag 19.januar.

1) Alle elever skal nå videreføre sin skolegang ved gamle Nærøy ungdomsskole.
2) Alle elever skal møte opp på utsiden av gamle Nærøy ungdomsskole 19.januar kl: 09:00.
3) Ved oppmøte utenfor skolen vil klassekontaktene møte elevene og ta de med til de klasserommene som er tildelt.
4) Klasserom som nå blir gjort tilgjengelig for elevene er i kjelleretasjen og 3.etasje av bygget.
5) SFO og 1.klasse vil ha sitt klasserom i kjelleretasjen.
6) Det tilbys ikke SFO på morgenen mandag 19.januar, men tilbudet er oppe å går fra ettermiddagen. Ved spørsmål kontakt Trine L. Sandnes på tlf: 95 06 25 54.
7) Det vil ikke gjennomføres leksehjelp i neste uke.
8) Den første tiden vil det legges opp til alternativ opplæring utenom tidligere oppsatte planer, inntil alt undervisningsmateriell er på plass.
9) Parkering og avlevering/henting av elevene må foregå på parkeringsområdet mellom idrettshallen og idrettsanlegget/gressbanen (ved Prix)
10) Telefonen til skolen er ute av drift og nytt kontaktnummer vil offentliggjøres snarest. Ved behov for kontakt med skolen, ring Jon Jarholm tlf: 41 64 09 43 eller inspektør Anny Brekkan på tlf: 99 29 83 83.
11) Elever/foreldre/ansatte bes om å skaffe seg oversikt over materiell og utstyr som elevene hadde på skolen og viderebringe denne informasjonen til skolen. En slik oversikt er viktig mht. et framtidig forsikringsoppgjør.


* Det ble videre orientert om hendelsesforløpet knyttet til brannen og arbeidet med å slukke og sikre branntomta
* Det er svært viktig at ingen beveger seg inne på branntomta.
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Ras på Fv 771 ved Årsetfjorden (25.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)
Norskprøve i mai 2018 (12.4.2018)
Elgjakt Grytbogen 2018-2020 (10.4.2018)
Overhold båndtvangen! (10.4.2018)
Sommervikarer - Drift og utviklings avd. (5.4.2018)
Deler du brønn med naboen? (4.4.2018)
Hvilket ansvar og forpliktelser har jeg som styremedlem i idrettslag? Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget? (23.3.2018)
Trekning av operabillettene (23.3.2018)
Kommunale avgifter (16.3.2018)
Sløyd og Samspill. Suverent! :-) (9.3.2018)
Kommunale vigsler (7.3.2018)