Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Listeforslag til kommunestyrevalget 2011
Publisert: 18.04.2011 av

7 registrerte politiske partier har levert listeforslag til kommunestyrevalget i Nærøy i 2011. Alle forslagene er levert i rett tid og har oppfylt Valglovens krav til listeforslag.


Listeforslagene er fra følgende registrerte politiske partier:
- Det norske Arbeiderparti
- Sosialistisk Venstreparti
- Senterpartiet
- Kristelig Folkeparti
- Venstre
- Høyre
- Fremskrittspartiet

Tilsammen på de 7 listeforslagene er det foreslått 149 kandidater. Av de 149 foreslåtte kandidatene er det en som pr. 31.03.11 ikke er registrert bosatt i Nærøy. Kandidaten har levert erklæring om at han vil melde flytting innen valgdagen, slik at han er valgbar på valgdagen.

Forslagsstillerne har innen 20.04.11 adgang til å tilbakekalle listeforslag.

Alle foreslåtte kandidater vil nå bli tilskrevet og opplyst om sin adgang til å kreve fritak.
Viser til Valglovens § 3-4, hvor det står hvem som har rett til å kreve seg fritatt fra valg til kommunestyre.

Valglovens § 3-4 Rett til å kreve fritak fra fylkestingsvalg og kommunestyrevalg

(1) Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting eller kommunestyre har

a) den som har gjort tjeneste som medlem av henholdsvis fylkestinget eller kommunestyret de siste fire år,
b) den som har rett til fritak etter andre lover,
c) den som er ført opp som kandidat på et listeforslag som er satt frem av noen andre enn et registrert politisk parti vedkommende er medlem av, og
d) den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet vil kunne skjøtte sine plikter i vervet.

(2) Kandidater som er satt opp på listeforslag må søke om fritak innen den frist fylkesvalgstyret eller valgstyret setter, ellers tapes retten til å strykes fra listeforslaget. Den som har fritaksgrunn, men som unnlater å påberope seg retten til fritak fra å stå på liste, kan ikke påberope seg dette forhold som fritaksgrunn etter å ha blitt valgt.

(3) En valgt representant eller vararepresentant som ikke plikter å motta valget, må sende skriftlig melding om valget mottas eller ikke, innen tre dager etter å ha mottatt melding om valget. Ellers anses valget mottatt.

Nærøy Valgstyre
Steinar Aspli, leder


For fullstendige listeforslag, se vedlegg
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Hvilket ansvar og forpliktelser har jeg som styremedlem i idrettslag? Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget? (23.3.2018)
Trekning av operabillettene (23.3.2018)
Kommunale avgifter (16.3.2018)
Renovering Nærøy og Vikna fellesvannverk. (12.3.2018)
Sløyd og Samspill. Suverent! :-) (9.3.2018)
Kommunale vigsler (7.3.2018)
Ny søknadsfrist! (2.3.2018)
Offentlig ettersyn: eiendomsskattetakst (27.2.2018)
NÆRØY KULTURSKOLE - UTLYSING AV ELEVPLASSER 2018/2019 (23.2.2018)
Kommunesammenslåingen: - status (19.2.2018)
Kulturmidler 2018 (19.2.2018)
Vandreutstilling «Mens landet forsvinner» (13.2.2018)
Ein bortgøymt tone (13.2.2018)
Forslag på "Årets medmenneske" ? (13.2.2018)
Felles samling for kommunestyrene i Vikna og Nærøy 15. og 16.februar (12.2.2018)