Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Vegnavn i Nærøy
Publisert: 20.12.2016

Nærøy formannskap vedtok den 3.november endelige navn på veger og områder i Nærøy kommune. Dette etter tilråding fra Stednavntjenesten i Midt-Norge og omfattende høringsprosess gjennom flere runder.I de navnesakene hvor formannskapet ikke var enig i anbefalingen fra Stednavntjenesten, venter vi fortsatt på endelig tilbakemelding fra Stednavntjenesten. I tillegg har Statens Kartverk etter oppfordring fra Stednavntjenesten bedt Nærøy kommune om å varsle oppstart av navnesak for tre navn, foreløpig. Dette handler om å avklare endelig skrivemåten på ett navn, dersom det finnes flere varianter av navnet. Dette gjennomfører vi egen høringsprosess på nå. (se annen nyhetssak på hjemmesiden)

I vedlegget under ser du en oversikt over alle de vedtatte vegnavnene i Nærøy. Den viser en kolonne for det opprinnelige forslaget til navn. en egen kolonne for hvilket navn som Stednavntjenesten har anbefalt kommunen å følge og en egen kolonne som viser det endelige navnet som Formannskapet vedtok den 3.november. Det er noen navn som det er satt kommentarer på i rødt, -disse vurderes fortsatt. Det er navnene som står i kolonnen som formannskapets vedtak 03.11.16 som er de vedtatte navnene.

Oppmålingsingeniører arbeider nå kontinuerlig med å legge disse vedtatte navnene inn i systemer som skal gjøre det slik at hver eiendom i hele kommunen blir knyttet til en adresse og at hver eiendom får et husnummer. Når dette er klart får alle et brev i posten med varsel om adressen og husnummer.

Nærøy kommune er delt inn i 10 geografiske områder, som er:

Område 1: Sjånes - Abelvær
Område 2: Sjånes - Valmyran, Fikkan, Lundring - Arnøya
Område 3: Marøya - Ottersøy til Liaaunet/Holand
Område 4: Eidshaug - Måneset - Horvabrua
Område 5: Gråmarka - Gravvik - Austra
Område 6: Kolvereid - Korsneset - Finne
Område 7: Kolvereid - Skaga - Ottersøykrysset
Område 8: Lund
Område 9: Salsbruket (merk at dokumentet er delt i to vedlegg)
Område 10: Finne - Foldereid


I vedleggene under finner du en oversikt over alle vedtatte navn, og kart for hvert enkelt område.

Husk at det er de navnene som står i kolonnen for endelig vedtak i formannskapet som er de vedtatte navnene.

Vil du sjekke en vei som ligger eksempelvis på Foldereid, så går du inn på kart merket med område 10.Kart for alle områder og oversikt over vedtatte navn kan du også få ved å henvende seg til kommunens Servicekontor.

Internettlink(er):
Lov om stadnavn
Dokumentvedlegg:
Område 1 Sjånes - Abelvær Vedtak med kart.doc
Forskrift adressering.pdf
Vedtatte adresser.pdf
Område 2 Sjånes - Valmyran, Fikkan - Lundring - Arnøya.pdf
Område 3 Marøya - Ottersøy - Liaaunet og Holand.pdf
Område 4 Eidshaug - Måneset - Horvabrua.pdf
Område 5 Gråmarka - Gravvik, Austra.pdf
Område 6 Kolvereid - Korsneset - Finne.pdf
Område 7 Kolvereid - Skaga - Ottersøykorsen.pdf
Område 8 Lund.pdf
Område 9 Salsbruket.pdf
Område 10 Finne - Foldereid.pdf
Kontakt:
Matthias Faustmann - tlf.: 74382729 - Mob: 98443396 -
Åge Einar Waag - tlf.: 74 38 27 28 - Mob: 906 69 069 -
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)