Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
MNA's våraksjon 2010
Publisert: 19.04.2010 av

Nå er det igjen mulighet for å kvitte seg med litt ekstra avfall uten ekstra kosnad, i forbindelse med MNA's våraksjon.

1. Ekstra levering til renovasjonsbil.
Du kan levere tre sekker ekstra restavfall fritt (OBS! - må ikke inneholde kuldemøbler/hvitevarer).
OBS! Det er kun disse ukene det blir tatt med ekstra sekker.
Uke 16 - Lund (Nærøy) (fredag 23.04) står oppført på Namsos-kalenderen
Uke 17 - Nærøy - grå sone (mandag 26.04 - fredag 30.04)
Uke 18 - Nærøy - blå sone (tirsdag 4.05 og fredag 7.05)

Se for øvrig tømmekalenderen.

2. Levering til mottaksstasjon / miljøtorg.
Innenfor åpningstida (se nedenfor) kan hver abonnent fritt levere inntil 0,5 m3 grovavfall;
dessuten kuldemøbler og annet EE-avfall.
- Nærøy miljøtorg, Kolvereid har åpent fra kl. 14.00 - 18.00, mandagene 19.04, 26.04., 03.05. og 10.05, samt torsdagene 22.04., 29.04. og 06.05.
- Matmortura miljøtorg har åpent i uke 18, mandag 03.05. - torsdag 06.05. fra kl. 08.00 - 20.00, samt fredag 07.05. fra kl. 08.00 - 16.00
Matmortua har kveldsåpent i uke 18. Det er kun denne uka det er fri levering av 0,5 m3 avfall.
Det er fortsatt fri levering av jern og metall til Matmortua Miljøtorg. Du kan også fritt levere hageavfall til Nærøy miljøtorg, Kolvereid.

3. Andre rydde-tiltak.
Etter avtale kan velforeninger og andre organisasjoner som setter i gang egne oppryddingstiltak i nærmiljøet leie konteinere. Det er også mulig å få en egen avtale på levering av restavfallssekker som renovasjonsbilen henter.
Kontakt Retura MNA tlf. 74 28 17 60 for å melde fra om behovet.
Avfall fra slike aksjoner kan etter avtale leveres fritt i våraksjonsperioden.
NB! Gjelder ikke for kuldemøbler og kasserte elektroniske eller elektriske produkter ( egen aksjon for disse varene til høsten).

4. Kampanje Farlig Avfall - Veglo Miljøservice - tirsdag 18. mai 2010
Salsbruket v/Coop - kl. 10.00 -11.30
Naustbukta - kl. 14.00 - 16.00
Foldereid v/Nye Folla Auto - kl. 17.00 - 18.30

5. Levering til containerbil / lastebil
I en del områder med svært lang avstand til miljøtorg vil det bli mulig å levere grovavfall til bil. Dette gjelder brennbart restavfall - ikke jern og metall (eks sykler og lignende).

Det er fri levering for inntil 0,5 m3 grovavfall. Avfall ut over dette må ha avfallsmerke påsatt. Gi oss beskjed i forkant (74 28 17 60) hvis det er større mengder.

Avfallet må plasseres lett synlig og tilgjengelig ved veikanten!

Innsamlingsbilen (mobilnummer 918 94 124) kjører:
3.mai (start kl.10.00) Skotnes - Bogen - Gravvik
6.mai (start kl. 10.00) Salsbruket
Dokumentvedlegg:
Våraksjon Nærøy 2010.pdf
Våraksjon farlig avfall Nærøy 2010.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Kunngjøring oppstart planarbeid - endring reguleringsplan "Storjuvika bolig- og hyttefelt" (25.5.2018)
Endelig vedtatt arealplan - kommuneplanens arealdel for Nærøy kommune 2016-2024 (25.5.2018)
FORBUD MOT ALL BRUK AV ÅPEN ILD. (25.5.2018)
Digital kommunikasjon med det offentlige (24.5.2018)
«Årets medmenneske» (16.5.2018)
Bredbånd i Nærøy - Høring (9.5.2018)
Utlysing av treningstider 2018/2019 (8.5.2018)
Utlysning av NUR midler våren 2018 (7.5.2018)
Utredning og tilrådning om eventuell grensejustering på Austra – innbyggerundersøkelse (6.5.2018)
Teplingan grustak - igangsetting av arbeid med reguleringsplan (27.4.2018)
Høring og utlegging til offentlig ettersyn - Reguleringsendring av Tennfjord hyttefelt (27.4.2018)
Jernskrotaksjon (23.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)