Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Folkeavstemning 12.september 2016
Publisert: 14.07.2016

Nærøy kommunestyre vedtok den 21. juni 2016 at det skal gjennomføres en rådgivende folkeavstemning om eventuell kommunesammenslåing mellom Nærøy og Vikna. På denne siden vil det bli gitt informasjon om alt du trenger å vite i forhold til folkeavstemningen og hvordan du kan bruke din stemmerett.

Som bakgrunn for folkeavstemningen ligger en signert intensjonsavtale mellom Vikna kommune og Nærøy kommune. Nærøy kommune oppfordrer alle til å sette seg godt inn i avtalens innhold før folkeavstemningen.

Avtalen finner du ved å gå inn her: INTENSJONSAVTALE

Folkeavstemningen vil bli gjennomført på samme måte som ved ordinære valg. De samme stemmelokalene som ved valget høsten 2015, vil være åpne den 12. september.

Det vil bli arrangert folkemøter rundt om i hele kommunen før den 12. september. Disse møtene blir annonsert i Ytringen 9. august og på denne siden, samt på vår facebookside.

Alle over 18 år( eller som fyller 18 i løpet av 2016) og som er registrert bosatt i Nærøy kommune har stemmerett ved denne folkeavstemningen.

Det er viktig at alle sjekker om de er registrert i manntallet for å kunne få stemme. Manntallet er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder: Coop Marked Naustbukta, Joker Bogen, Joker Kolvereid, Spar Ottersøy, Coop Marked Sjånes, Lundstua AS, Coop Opløfjorden, Joker Foldereid og Servicekontoret ved Nærøy rådhus.

Dersom du oppdager at du ikke står i manntallet eller andre feil, kan du sende en klage innen 1. september til Valgstyret i Nærøy kommune, Idrettsvegen 1, 7970 Kolvereid eller på mail: postmottak@naroy.kommune.no.

FORHÅNDSSTEMMING:
Det vil bli åpnet for at du kan avgi en forhåndsstemme fra og med 9. august til og med 9. september ved kommunens Servicekontor på Nærøy rådhus. Servicekontoret er åpent fra kl: 08:00 til kl: 15:30, mandag til fredag.

BREVSTEMMING:
Det vil også bli anledning for deg som har stemmerett i Nærøy, men som ikke kan avgi forhåndsstemme eller stemme den 12. september, å avgi brevstemme etter egne regler. Gå inn her for å lese mer om hvordan du skal brevstemme: BREVSTEMMING

STEMMING PÅ INSTITUSJONER:
Nærøy bo- og behandlingssenter 06.09.16 kl: 15:30 - 18:00
Sjøsiden omsorgsboliger 06.09.16 kl: 13:00 - 15:00
Bjørkåstunet 08.09.16 kl: 13:00 - 15:00

Denne forhåndsstemmingen er tilrettelagt for de som bor på institusjoner, men også ansatte og besøkende kan avgi stemme her.

BEHOV FOR Å STEMME HJEMME?
Dersom du av helsemessige årsaker ikke har muligheten til å komme deg til stemmelokalet den 12. september eller for å avgi forhåndsstemme på Kolvereid, kan du søke kommunen om å få avgi stemme i heimen din. Du kan søke om dette ved å sende søknad til kommunen innen 7. september. Dersom du trenger hjelp til å søke, ta kontakt med kommunens servicekontor på tlf: 743 82 600.
Nærøy kommune skal sørge for at alle får muligheten til å stemme, så når du har fremmet ønske om å stemme, tar kommunen kontakt med deg for å avtale tid for din stemming. Da vil to medarbeidere komme hjem til deg slik at du får avlagt stemme på en forsvarlig måte.

FOLKEMØTER
Det blir arrangert folkemøter rundt omkring i hele kommunen før folkeavstemningen den 12.september. På disse møtene kan du få ytterligere informasjon om grunnlaget for avstemningen og stille spørsmål. Folkemøtene er åpne for alle. Se steder og tid for folkemøtene HER


Gå inn på disse linkene for mer informasjon om folkeavstemningen:

HER ER STEMMESEDLENE SOM BLIR BRUKT

FOLKEAVSTEMNING I LUND KRETS
I tillegg til folkeavstemningen om eventuell kommunesammenslåing mellom Vikna og Nærøy, vil det bli avholdt en folkeavstemning om framtidig kommunetilhørighet i Lund krets. Denne folkeavstemningen vil foregå samtidig med og i samme lokale som den andre folkeavstemningen.

STEMMESEDDEL FOR LUND KRETSNYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Vedtak reguleringsplan for Svaberget industriområde (28.8.2018)
HUNT4 - Hjemmebesøk 70+ (22.8.2018)
Nærøy kommunes Kulturpris 2018 (20.8.2018)
Vinnere på Nærøy kommune 2018 sin bod Kolvereid dagene. (15.8.2018)
Åpningstider Nærøy folkebibliotek sommeren 2018 (11.7.2018)