Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00 - Fax: 74 38 27 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Har du husket å klippe hekken?
Publisert: 07.07.2017 av Stine Barstad Holm

Det er sommer, og hekker og busker vokser i rekordfart. Enkelte steder har hekkene vokst ut i vegbanen.

- På gang- og sykkelveger ser vi at det enkelte steder er vanskelig for en syklist å passere gående. Hekkene har rett og slett vokst så langt ut i vegen, at det hindrer fremkommeligheten, sier byggeleder Anders Aalberg i Statens vegvesen.
Statens vegvesen har ansvar for å drifte og vedlikeholde riks- og fylkesveger, kommunen har ansvar for kommunevegene. Aalberg presiserer at det er Vegvesenet og kommunen sitt ansvar å sørge for god fremkommelighet langs vegnettet. Men man kan ikke klippe hekkene og prydbuskene til folk uten å ta kontakt med dem først.
- Når vi får kontakt med grunneierne er det mange som ønsker å utføre jobben selv. I stedet for at vi skal ta kontakt med hver enkelt, så går vi nå ut med en oppfordring til alle som har vegetasjon ut mot veg om å tenke gjennom om vegetasjonen er til hinder for sikt, sier Aalberg.
- Hvis jeg har en hekk ut mot en fylkesveg eller kommunal veg, hva er reglene da?
- Det skal være tre meter fra vegkant til nyklipt hekk. Hvis det er en gang- og sykkelveg, så skal det være en meter fra vegkant til nyklipt hekk, sier Aalberg.
- Mange har hekker som står nærmere vegen enn tre meter?
- Da oppfordrer vi dem det gjelder til å klippe så mye som mulig for å sørge for god sikt langs vegen, sier Aalberg. I enkelte tilfeller der vegetasjon står for nære må vi kreve at vegetasjonen fjernes.
De fleste er opptatt av at små og store skal komme seg trygt fram, enten de går, sykler eller kjører bil - og da er god sikt svært viktig. En analyse av sykkelulykker viser at dårlig sikt var en medvirkende faktor i over 30 % av dødsulykkene på sykkel.

- Vi håper at alle kan bidra til å unngå ulykker i nærområdet, oppfordrer Aalberg.
Internettlink(er):
Her er filmen som statens vegvesen har laget, med eksempler fra Stjørdal, som viser hvordan hekkene ikke skal være og hvordan de skal være.
I denne brosjyren får du vite om regler for fri sikt og klipping av hekk og busker:
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Søknadsfrist barnehage (14.2.2018)
TUR TIL BJØRGAN I VINTERFERIEN! (14.2.2018)
Vandreutstilling «Mens landet forsvinner» (13.2.2018)
Ein bortgøymt tone (13.2.2018)
Åpent møte om lokale kulturminner 21.februar (13.2.2018)
Forslag på "Årets medmenneske" ? (13.2.2018)
Felles samling for kommunestyrene i Vikna og Nærøy 15. og 16.februar (12.2.2018)
Navnekomiteen foreslår Nærøysund (5.2.2018)
Tilskuddskurs for lag og foreninger i Nærøy kommune (24.1.2018)
Vedtatt budsjett for 2018 og økonomiplan 2018 - 2021 (12.1.2018)
Pårørendeundersøkelse (12.1.2018)
Adressering i Nærøy kommune (28.12.2017)
Halvdan Sivertsen til Kolvereid (18.12.2017)
Ny søknadsrunde for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg - 2018 (15.12.2017)
Åpningstider gjenvinningsstasjon 2018 (13.12.2017)