Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Innovasjonsdag for landbruk i Ytre Namdal
Publisert: 16.01.2009

Innovasjon Norge arrangerer kurs i innovasjon på Kolvereid 3. februar.

Landbruk og samdrift
- øk innovasjonsgraden i deres bedrift

Er begrepet INNOVASJON en del av dagligtalen i deres virksomhet?
Innovasjon Norge inviterer samdrifter og andre samarbeidende virksomheter i landbruket til en inspirerende dag med følgende fokus:

Hvilke trender ser vi for landbruket de neste 5 årene, og hvordan møter deres virksomhet disse?
Innovasjon - En del av bondens naturlige tenkemåte?
Motivasjon til videre utvikling av deres samdrift. Best resultat: Når ALLE aktører fra deres bedrift deltar. Tilbudet er GRATIS.

Kolvereid, 3. februar.

Påmelding og/eller mer informasjon:
Morten Overrein Raade. Tlf 74 13 54 08 / 94 14 76 71
morten.overrein.raade@innovasjonnorge.no

Programmet:

09.30 - 10.00
Oppmøte og kaffe

10.00 - 10.20
Kort presentasjon av Innovasjon Norge og kursdeltakerne.

10.20 - 11.00
Alle bedrifter er påvirket av eksterne og interne forhold og rammevilkår. Hva vil være avgjørende for samdrifter i landbruket i framtida? Hva er erfaringene med samdriftenes utviklingen i Nord-Trøndelag i dag?
3 scenariobeskrivelser.

11.00 - 11.30
"Kreativitet er å tenke ut nye ting - Innovasjon er å gjøre nye ting!" Innledning til innovasjon etter lunsj med filmen "Innovasjonsreisen".

11.30 - 12.15
Lunsj

12.15 - 15.30
"Innovasjon er evnen til å se endringer som en mulighet - ikke en trussel". Vi bruker Innovasjonsduken som plattform for å nå følgende mål for dagen:
- Innovasjon som felles språk i din virksomhet
- Forenkle og tilgjengeliggjøre innovasjonsbegrepene
- Motivere til å finne nye utviklingsmuligheter for virksomheten.
Gjennomføring i grupper. En samdrift - en gruppe, eller sammensatte grupper av enkeltdeltakere. Jevnlige pauser underveis.

15.30 - 15.45
Oppsummering og avslutning

Kursansvarlig:
Morten Overrein Raade
morten.overrein.raade@innovasjonnorge.no
Tlf. 74 13 58 04 / 94 14 76 71

NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Høring og offentlig ettersyn - oppheving av reguleringsplaner (16.4.2018)
Høring og offentlig ettersyn - reguleringsplan for del av Ottersøy sentrum (16.4.2018)
Offentlig ettersyn - Konsekvensutredning for Hagan Steinbrudd (13.4.2018)
Norskprøve i mai 2018 (12.4.2018)
Elgjakt Grytbogen 2018-2020 (10.4.2018)
Overhold båndtvangen! (10.4.2018)
Forslag på "Årets medmenneske" ? (8.4.2018)
Sommervikarer - Drift og utviklings avd. (5.4.2018)
Deler du brønn med naboen? (4.4.2018)
Hvilket ansvar og forpliktelser har jeg som styremedlem i idrettslag? Hvilke muligheter har jeg til å påvirke utviklinga i idrettslaget? (23.3.2018)
Trekning av operabillettene (23.3.2018)
Kommunale avgifter (16.3.2018)
Sløyd og Samspill. Suverent! :-) (9.3.2018)
Kommunale vigsler (7.3.2018)
Offentlig ettersyn: eiendomsskattetakst (27.2.2018)