Velkommen til Nærøy Kommune!
Velkommen til Nærøy kommune!
postmottak@naroy.kommune.no - Tlf.: 74 38 26 00
MENY:
KONTAKT OSS:
Telefon:
Servicetorget: 74 38 26 00
E-post:
postmottak@naroy.kommune.no
Postadresse:
Nærøy kommune
7970 Kolvereid
Besøksadresse:
Idrettsveien 1
7970 Kolvereid

Åpningstid: 08.00 - 15.30
Bankkontonr.:
4467 07 80039
Organisasjonsnr.:
944 350 497
EKSTERNE LINKER:
NYHETER
ARKIV
VISER NYHET
Lund: grensejustering vedtatt
Publisert: 29.05.2018 av

Fylkesmannen i Trøndelag har nå fattet endelig vedtak om at Lund krets blir lagt til nye Namsos kommune fra 01.01.2020.

Fylkesmannen i Trøndelag har fattet følgende vedtak:

Med hjemmel i § 6 i lov om fastsetjing og endring av kommune- og fylkesgrense (inndelingslova), og delegert fullmakt, vedtar Fylkesmannen i Trøndelag at kommunegrensen mellom Nærøy og nye Namsos justeres, slik at Lund grunnkrets overføres fra Nærøy til nye Namsos kommune fra 1. januar 2020.

Kartverkets forslag til grense i sjø (midtlinjeprinsippet) legges til grunn.

Det er ikke klagerett på endelig vedtak om grensejustering.

Les brevet fra Fylkesmannen i linken under.
Dokumentvedlegg:
Vedtak om grensejustering mellom Nærøy og Fosnes kommuner (fra 1.1.2020 .._.pdf
NYTTIG:
Hurtigvalg:
Søk:
NYHETSARKIV:
Det er ingen bønn, du må registrere din brønn! (18.10.2018)
PRESSEMELDING, Idrettens Hederskveld 2018 (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak i Kommunedelplan for Kolvereid (18.10.2018)
Kunngjøring om vedtak - oppheving av reguleringsplaner innenfor kommunedelplan Kolvereid (18.10.2018)
Høring og offentlig ettersyn – endring av reguleringsplan for Langmyra boligfelt (18.10.2018)
Offentlig ettersyn - Sinkaberg Hansen AS - Søknad om akvakulturtillatelse for settefisk på ny lokalitet Svaberget (11.10.2018)
Arbeidsutvalget - underskrevet tilråding vedr. senterstruktur i Nærøysund kommune (5.10.2018)
Nye priser på reisevaksiner og vaksinepriser (1.10.2018)
Varsel om oppstart av reguleringsplan for Smevikaunet II - Marøya (25.9.2018)
Morten Wengstad blir kommunikasjons- og omdømmerådgiver (25.9.2018)
Overføring av møte på Kommune-TV (6.9.2018)
Rydder bort rasmassene på fv. 771 Årsetfjorden (5.9.2018)
HUNT EN HELSE (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)
Tunnelarbeid/vedlikehold av Bergsviktunnelen og Finnemotunnelen ved Foldereid. (28.8.2018)